10.ročník Registrovat
@

Zvažujete účast? Rádi Vám pošleme více informací.

Termín nového ročníku konference Dřevostavby v praxi 11

19.-20. říjen 2017, hotel Skalský dvůr

Bližší informace budou brzy k dispozici na těchto stránkách...

 

TISKOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA minulého ročníku (2016)

Desátý ročník stále populárnější odborné konference Dřevostavby v praxi hostil ve čtvrtek a pátek, 3. a 4. listopadu 2016, již tradičně hotel Skalský dvůr na Vysočině.

Den předem organizátory postrašila sněhová nadílka, která do rána svoji výhružku naštěstí stáhla zpět a všichni přihlášení účastníci dorazili bez větších obtíží na místo registrace. Díky perfektně připravenému registračnímu systému dokázaly, bez většího zdržení, zaregistrovat dvě půvabné dámy téměř 350 účastníků.

Úvodní slovo patřilo obchodnímu řediteli divize Rigips, Radku Šafářovi a Jirkovi Provázkovi, který stál u zrodu této konference společně s Ivou Duchoňovou. Program byl velmi nabitý. První přednáškou otevřel konferenci předseda Asociace dodavatelů montovaných domů, Ing. Vratislav Blaha, CSc.

Po celé dva dny prováděla účastníky svým milým úsměvem i hlasem Petra Pacáková, která má lví podíl na tom, že se celá akce nesla v pohodovém duchu a přátelské, víceméně neformální, atmosféře. Tato mladá dáma není pouze půvabnou moderátorkou, ale je také jednou z nás, z rodiny dřevařů a stavařů. Patří jí velké díky za její nasazení, stejně jako dalším dvěma technikům u moderátorského stolku.

V režii třiceti přednášejících proběhlo celkem 28 přednášek, jejichž videozáznam bude průběžně publikován na unikátní vzdělávací videodatabázi www.DrevoPortal.cz a na ProfisPortálu. Souběžně s hlavním programem se uskutečnilo sedm tematicky zaměřených workshopů.

Dominantními tématy prvního dne byly akustika a vzduchotěsnost. Technika konferenčního sálu, díky svým protestům, zdůraznila potřebu věnovat se požadavkům akustiky, a na druhou stranu, díky některým řečníkům si účastníci uvědomili, že byrokratické a rádoby morální požadavky akustiky mají také své hranice.

Podobně na tom bylo druhé téma, vzduchotěsnost, které potvrdilo kvalitní neprůvzdušnost přednáškového sálu a zdůraznilo tím související téma nezbytnosti řízeného větrání.

První pracovní a náročný den skončil až po šesté hodině večerní a po spěšném ubytování všech účastníků, následoval jejich opětovný návrat do hotelu Skalský dvůr, kde organizátoři připravili pestrý večerní program. Společenský večerzahájil krátkým proslovem představitel Generálního partnera konference a ředitel divize Rigips, Nikola Hoffmann. Společným přípitkem s organizátorem konference Stanislavem Müllerem oslavili desátý ročník této akce a současně třetí ročník pod taktovkou DřevoPortálu. Slavnostní večer mohl začít, a kromě skvělého jídla a pití, čekala na účastníky zábava ve formě vyprávění Rudolfa Krautschneidera, písniček Lovců Nedvědů, stolního fotbálku pro osm hráčů nebo malé diskotéky končící brzy ráno.

Druhý den pokračoval nabitým programem a sál byl opět z větší části obsazen s výjimkou těch, kteří byli příliš společensky unaveni. První blok byl zaměřený na podporu prodeje dřevostaveb, a to z několika různých pohledů, přes práci s komplikovanými klienty, přes online marketing až po vymoženosti vizualizačního programu a vychytávky různých softwarových aplikací.

Závěrečný blok otevřel Martin Jirků s velmi aktuálním tématem „Čištění fasád od řas a plísní a následná prevence", následoval jej Tomáš Heřman s praktickými informacemi týkajícími se návrhu a pokládky keramických obkladů. Finále tří závěrečných přednášejících odstartoval Zbyněk Šrůtek, který účastníkům představil vznik a vývoj unikátní dřevěné vzducholodi umístěné na střechách pražské galerie DOX. Předposlední slovo získal Patrik Zamazal a zaměřil se kritickým pohledem do svých vlastních řad, na práci architektů. Závěrečná prezentace patřila Jaroslavu Tachecímu, který na konferenci absolvoval nejen přednášku o svém vlastním domě z pohledu akustiky, ale i nad kapacitu přeplněný workshop.

Chtěl bych osobně poděkovat všem lidem, kteří se na organizaci podíleli a současně vzkázat velké díky všem účastníkům a partnerům konference za jejich důvěru, spolupráci a skvělou atmosféru, kterou pomohli vytvořit", vzkázal všem organizátor a odborný garant, Standa Müller z DřevoPortálu.

FAKTICKÉ ÚDAJE O KONFERENCI DŘEVOSTAVBY V PRAXI 10 (2016)

Účast:

349 registrovaných osob ubytovaných v celkem osmi hotelích na Vysočině

24 partnerských společností, bez jejichž podpory by konference neproběhla:

Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP CZ a.s.

Generální partner: divize RIGIPS, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Hlavní partneři: Divize ISOVER, SGCP CZ a.s., DÖRKEN s.r.o. a Divize WEBER, SGCP CZ a.s.

Partneři: "J. A. P." s.r.o., CIKO s.r.o., CIUR a.s., IZOTEM s.r.o., LASSELSBERGER, s.r.o., LUMIARTSOFT s.r.o., SAPELI, a.s., SEMACZ s. r. o., STACHEMA CZ s.r.o., VVÚD, Praha, s.p., Window Holding a.s.

Vystavovalé: BeA CS, s.r.o., CALLIDA, s.r.o., CIKO s.r.o., ITW Construction Products CZ, s.r.o., JH SOLAR s.r.o., MAFELL A.G., Diagnostika PALEČEK, PALCO s.r.o., SFS intec s.r.o., TESTO, s.r.o.

Záštitu převzali:
Asociace dodavatelů montovaných domů
Asociace akustiky českého stavebnictví
Asociace Blower Door CZ
Profesní komora požární ochrany

Celoživotní vzdělávání:
ČKAIT přidělil účastníkům 2 body, ČKA ohodnotila konferenci 3 body!

Mediální partneři:
Časopis STAVEBNICTVÍ
Magazín ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ BUDOVY
Magazín homoPROFIS.cz

Program konference:
35 přednášejících, 6 bloků, 28 přednášek, 7 workshopů

Fotografie najdete na tomto odkazu, ikdyž nemáte profil na facebooku

Ti, co profil na facebooku mají, najdou fotografie a další aktuální informace na facebook.com/DrevoPortal

Ještě jednou Vám, za celý tým organizátorů DřevoPortálu a divize Rigips, děkuji za skvělou atmosféru, kterou jste pomohli na konferenci vytvořit a budu se těšit na další setkání s Vámi...

Informace, zkušenosti, zábava, pohoda, kontakty, rozhovory, diskuze, otázky, odpovědi, skvělé jídlo a pití od rána do rána. Co k tomu ještě dodat? Zapomněli jsme na něco?

Zveřejnil(a) DrevoPortal.cz dne 10. listopad 2015

Témata a přednášející DvP 10

PŘEDNÁŠKY V HLAVNÍM SÁLE

Ing. Vratislav Blaha, CSc.

Ing. Vratislav Blaha, CSc.

Ing. Vratislav Blaha, CSc.

Ing. Vratislav Blaha, CSc.

Současná pozice

Asociace dodavatelů montovaných domů

Funkce

Předseda

Popis přednášejícího

Ing. Vratislav Blaha vystudoval stavební fakultu VUT v Brně, obor pozemní stavby a specializaci ekonomika a řízení stavebnictví. Následně obhájil kandidátskou disertační práci v oboru technologie staveb. Od roku 2006 do roku 2013 pracoval sedm let ve funkci ředitele a předsedy představenstva společnosti ELK a.s. Jedná se o výrobce dřevostaveb s výrobní kapacitou 400 dřevostaveb za rok. V Asociaci dodavatelů montovaných domů pracuje pan Blaha od r. 2007, přičemž poslední tři roky je jejím předsedou. V září tohoto roku byl zvolen členem představenstva Evropského svazu montovaných domů (EFV).

PŘEDNÁŠKA: Aktuální vývoj dřevostaveb z pohledu statistiky

Není tomu ani dvacet let, co počet dřevostaveb v ČR nedosahoval procentuálně ani jedno procento. Počet dřevostaveb neustále roste a tento trend již nemusíme pouze odhadovat podle produkce členů ADMD. Dnes máme k dispozici poměrně přesná čísla a to prostřednictvím statistického úřadu. Předseda ADMD, pan Blaha nám představí nejen aktuální poměr dřevostaveb v celkové bytové zástavbě v ČR, ale poodhalí nám i samotný proces sběru těchto dat…
Ing. Marcela Bosáčková

Ing. Marcela Bosáčková

Ing. Marcela Bosáčková

Ing. Marcela Bosáčková

Současná pozice

Asociace akustiky českého stavebnictví

Funkce

Výkonná ředitelka

Popis přednášejícího

V roce 2013 založila občanské sdružení ve formě Asociace akustiky českého stavebnictví. Asociace podporuje zdraví život bez hluku. Hluk trápí mnoho lidí. Ve stavbách chybí prevence. Asociace má ambice být stavebně-akustickým ombudsmanem a trvat na prevenci opatření eliminujících hluk v našem bydlení.

PŘEDNÁŠKA: Akustika budov – proč a jak? Úvod do tématu

Akustika je pojem velmi známý a rozšířený, ale umíme jej používat na pravém místě a v pravou chvíli? Čeština je jazyk, který nám skýtá mnohé dvojsmysly a více-smysly. Dá se říci, že v mnohých případech může dojít, díky snaze vyjadřovat se odborně, k užití totálních nesmyslů místo výstižných termínů s přesným konkrétním vyjádřením. Do problematiky akustiky nás vpraví výkonná ředitelka Asociace akustiky českého stavebnictví.
Stanislav Müller, DiS.

Stanislav Müller, DiS.

Stanislav Müller, DiS.

Stanislav Müller, DiS.

Současná pozice

OSVČ

Funkce

DřevoPortál.cz - manažer projektu; ProfisPortal.cz - šéfredaktor; Dřevostavby v praxi - organizátor

Popis přednášejícího

Moje profesní cesta začala na volyňské VOŠce a od té doby se již více než 15 let specializuji na dřevostavby. Jako auditor jsem prošel výrobu většiny předních dodavatelů dřevěných domů. Vytvořil jsem tzv. Dokument národní kvality dřevostaveb (DNK), podle kterého jsou certifikováni členové Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Pro Nadaci dřevo pro život jsem navrhl a zrealizoval čtyři ročníky oblíbené ankety Dřevěná stavba roku. Kromě organizace konference „Dřevostavby v praxi“ se věnuji provozu a rozvoji projektu DřevoPortál.cz, kde vytvářím a publikuji videa s odbornými a praktickými informacemi ze světa dřevostaveb. Novým projektem zapadajícím do komunikace s odbornou komunitou využívající ve svých stavbách dřevo, je tištěný magazín homoPROFIS včetně jeho nové online podoby PROFISPORTAL.cz.

PŘEDNÁŠKA: PROFISPORTAL.cz - magazín pro lidi postižené stavební praxi

Informací máme kolem sebe spoustu. Nejen, že jsou na dosah ruky, ale spíše se nám zadírají až pod kůži. Rozdíl je v kvalitě informací. Ty, které opravdu za něco stojí se získávají obtížně a jejich hledání zabírá spoustu času. V tom vidíme úlohu PROFISPORTALu. Nechrlíme článek každý den a za každou cenu, ale přinášíme Vám informace, které nás samotné zajímají. Proto věříme, že budou zajímat i Vás...

Jiří Provázek / Vojtěch Zítek

Jiří Provázek / Vojtěch Zítek

Jiří Provázek / Vojtěch Zítek

Jiří Provázek / Vojtěch Zítek

Současná pozice

divize RIGIPS, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Popis přednášejícího

Jiří Provázek Na pozici produktového manažera pomáhá realizačním firmám řešit rozličné problematické stavební situace již více než 7 let. Před tímto obdobím působil více než 10 let jako aplikační technik pro dřevostavby. Jirka má praktické základy a na těch staví. Při řešení problémů jde rovnou k věci a můžete se spolehnout, že mu jen tak nic neunikne. Také díky jeho iniciativě a zapálení pro věc je na světě konstrukční deska RigiStabil. Vojtěch Zítek Ve společnosti Saint-gobain Construction Products CZ a.s. divizi Rigips pracuji 3 roky. Prvním rokem jsem pracoval na pozici technického poradce v Centru technické podpory, kde jsem měl možnost seznámit se s všední i nevšední problematikou „suché výstavby“ v praxi. Poslední dva roky působím na pozici produktového manažera se svěřenými segmenty – podhledy pro řešení vnitřní akustiky prostoru, dřevostavby, kovové příslušenství a ocelové profily, kde se zabývám otázkami technických vlastností produktů, jejich implementace do systému Rigips a dále pak platnou legislativou vázanou na uvádění výrobků na trh.

PŘEDNÁŠKA: Řešení akustiky v dřevostavbách – požadavky a praxe

Nejvíce diskutovaným tématem v odvětví dřevostaveb je v posledních letech požární odolnost, nicméně dalším neméně důležitým aspektem je akustika. Konkrétně vzduchová a kročejová neprůzvučnost jsou důležitými body, které je potřeba sledovat pro vybudování kvalitního prostředí pro život. Na akustickou pohodu našich domovů nemyslí v posledních letech pouze legislativa, ale samozřejmě také výrobci stavebních materiálů a dodavatelé stavebních systémů. Jaké jsou nejdůležitější požadavky legislativy? Jaká řešení nám stavební systémy přinášejí?
Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Současná pozice

divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Funkce

Manažer technické podpory

Popis přednášejícího

Ve společnosti Isover působí od roku 2006. Na pozici vedoucího oddělení technické podpory pak od roku 2009. Jako profesní zaměření má všechny aplikace, kde se využívají tepelněizolační materiály a to jak z tepelného, tak i akustického či protipožárního hlediska. Vědecky se nejvíce specializuje na konstrukce větraných fasád a šikmých střech. Kromě vzdělání na ČVUT je členem komory ČKAIT a znalcem v oboru zateplování.

PŘEDNÁŠKA: Vliv akustiky na lidský organismus

Akustika je často opomíjená jak při návrhu, tak při realizacích staveb. Díky výzkumu u konkrétních obyvatel bytů a domů se ale zjistilo, že špatná akustika patří mezi 3 hlavní oblasti, které lidem na bydlení vadí. Způsobů, jak ji kvalitně řešit, je celá řada. Zamýšlel se ale již někdo nad tím, jaký vliv má nevhodná akustika na zdraví člověka, pokud se tento problém dlouhodobě neřeší? Jaké jsou důsledky vlivu hluku na lidské zdraví?
Ing. Tomáš Pošta

Ing. Tomáš Pošta

Ing. Tomáš Pošta

Ing. Tomáš Pošta

Současná pozice

divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Funkce

Produktový manažer

Popis přednášejícího

V divizi Weber SGCP CZ a.s. působí od roku 1998. Nejpreve jako obchodně technický poradce, později jako manažer pro klíčové zákazníky, od roku 2008 pak jako produktový manager pro fasády a zateplovací systémy. Současně se spolupodílí na vývoji jednotlivých komponentů i celých zateplovacích systémů včetně jejich testování a certifikace. Divizi Weber SGCP CZ a.s.též zastupuje v rámci jednání Cechu pro zateplování budov.

PŘEDNÁŠKA: Akustika z pohledu zateplovacích systémů

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy se na tepelnou ochranu budov používají již téměř dvě desetiletí. Vždy byl kladen důraz především na jejich tepelně izolační vlastnosti, i když je známo, že mají vliv i na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště. Požadavky na akustické vlastnosti tepelně izolačních kompozitních systémů nastavila teprve novela řídícího pokynu ETAG 004 z roku 2013. Určovanou veličinou je změna vážené vzduchové neprůzvučnosti v závislosti na vlastnostech použitého izolantu, skladbě tepelně izolačního kompozitního systému i celého obvodového pláště.
Ing. Jitka Beránková, PhD. / Dipl.-Phys. Heiko Kühne

Ing. Jitka Beránková, PhD. / Dipl.-Phys. Heiko Kühne

Ing. Jitka Beránková, PhD. / Dipl.-Phys. Heiko Kühne

Ing. Jitka Beránková, PhD. / Dipl.-Phys. Heiko Kühne

Současná pozice

Výzkumný a vývojovýo ústav dřevařský, Praha, s.p.

Popis přednášejícího

Ing. Jitka Beránková, PhD. vede Dřevařský ústav (Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s.p.), který je Notifikovanou osobou č. 1393 (stavební výrobky ze dřeva a na bázi dřeva) a certifikačního orgánu na výrobky dřevozpracujícího průmyslu. Ing. Beránková, PhD., je členkou technické normalizační komise TNK 34 Dřevěné konstrukce a auditorem dřevostaveb RAL pro BMF Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V.. Věnuje se pedagogické činnosti na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Vyšší odborné škole ve Volyni.

PŘEDNÁŠKA: Zvuk lze vidět. Akustická kamera a její uplatnění v diagnostice staveb

V rámci přednášky bude představen unikátní přístroj pro diagnostiku zdrojů a šíření zvuku. Tento přístroj umožňuje vizualizovat a kvantifikovat hlavní zdroje zvuku a zaznamenávat jeho průběh. Je tak mimořádně vhodným doplňkem pro diagnostiku budov, může pomoci identifikovat nehomogenity a netěsnosti obálky budovy i vnitřních konstrukcí, provedení zvukových izolací i cesty šíření zvuku různými dutinami. Dále bude představen kooperující ústav EPH Drážďany a možnosti spolupráce na výzkumných a vývojových aktivitách v rámci Centra inovací modulové výstavby, což je společný záměr Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s.p., Woodexpert CZ, s.r.o., IHD Drážďany a dalších subjektů výzkumu, vývoje a výroby modulových a montovaných staveb.
Ing. Tomáš Hrádek

Ing. Tomáš Hrádek

Ing. Tomáš Hrádek

Ing. Tomáš Hrádek

Současná pozice

AVETON s.r.o.

Funkce

akustik / jednatel

Popis přednášejícího

Tomáš Hrádek je od roku 2014 spolumajitelem a jednatelem společnosti AVETON. Akustice se věnoval již v průběhu vysokoškolských studií na Fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze. Je např. autorem projekčního řešení nového objektu České televize Brno, Hudebně dramatické laboratoře JAMU, víceúčelového sálu Event Hall - Fórum Karlín, Státní Opery Praha, atd. V letech 2008 až 2011 se podílel na řešení grantu „Výzkumné centrum hudební akustiky“ a je spoluautorem publikace „Katalog akustických prvků“ vydané v roce 2011 nakladatelstvím Akademie múzických umění v Praze. Tomáš Hrádek je autorizovaným technikem ČKAIT v oboru technika prostředí staveb se specializací na akustiku.
Aleš Ullmann

Aleš Ullmann

Aleš Ullmann

Aleš Ullmann

Současná pozice

SAPELI, a.s.

Funkce

Technický manažer

PŘEDNÁŠKA: Speciální úpravy dveří

Dveře se speciálními funkčními vlastnostmi a jejich praktické využití v budovách. Představení dveří protipožárních, bezpečnostních, zvukověizolačních a dveří s klima úpravou.
Ing. Pavel Kašpar

Ing. Pavel Kašpar

Ing. Pavel Kašpar

Ing. Pavel Kašpar

Současná pozice

Window Holding a.s.

Funkce

Obchodní ředitel pro Východní Čechy

PŘEDNÁŠKA: Vyrábíme okna jak by se měla vyrábět

Poradíme Vám jak správně vybírat vhodná okna a jak je připravit na zimu. Pozastavíme se nad tématem okna a dveří, jak z pohledu akustiky, tak z pohledu vzduchotěsné obálky budovy. Probereme stavební výplně jako celek i jednotlivé části a zmíníme se také o ochraně bezpečnosti a větrání okny.

Aleš Vyskočil

Aleš Vyskočil

Aleš Vyskočil

Aleš Vyskočil

Současná pozice

"J.A.P." spol. s r.o.

Funkce

obchodně-technický konzultant

Popis přednášejícího

Obchodně-technický konzultant se specializací na technickou podporu pro cílový segment odborné veřejnosti. Své zkušenosti čerpá z desetileté aktivní praxe.

PŘEDNÁŠKA: Půdní stahovací schody JAP a tepelně technické vlastnosti

Půdní stahovací schody Aristo a Kombo jsou nejmodernějšími typy v segmentu půdních stahovacích schodů. Úspora energie je v současné době jedním z předních stavitelských témat. Stále tak přibývá těch, kteří se rozhodli pro stavbu nízkoenergetického nebo pasivního domu. A i tyto stavby mají půdní prostory, do kterých mohou majitelé domů vstupovat díky skládacím schodům, které splňují přísné parametry nízkoenergetických staveb. Naše půdní stahovací schody mají certifikáty ze zkušeben v České republice a v Německu.
Karel Bulín

Karel Bulín

Karel Bulín

Karel Bulín

Současná pozice

DÖRKEN s.r.o.

Funkce

technický poradce

Popis přednášejícího

Technický poradce se svérázným smyslem pro humor, který si však nebere žádné servítky. Pokud existuje nějaké řešení vašeho problému spojeného s fóliemi, těsnícím programem a vzduchotěsností, je pan Bulín tou nanejvýš povolanou osobou.

PŘEDNÁŠKA: Provedení a umístění vzduchotěsných vrstev DELTA

Podíváme se na stavební fyziku z pohledu vzduchotěsných vrstev a zaměříme se jak na vzduchotěsnost obálky jako celku, tak i v detailu. I nejkvalitnější folie může v konstrukci fungovat pouze za předpokladu správné aplikace a napojení na jednotlivé prostupy. Podíváme se také na těsnost pláště z vnější strany, respektive na ochranu tepelných izolantů proti účinkům větru. Energeticky úsporná střecha je zkrátka provázaný systém materiálů a opatření, která mají svá pravidla a požadavky.
Ing. Miroslav Drobník

Ing. Miroslav Drobník

Ing. Miroslav Drobník

Ing. Miroslav Drobník

Současná pozice

CIKO s.r.o.

Funkce

jednatel společnosti

Popis přednášejícího

Absolvent Stavební fakulty ČVUT, specializace stavební fyzika. V letech 1998-2003 pracoval v projekční kanceláři. Od roku 2004 vyvíjí vlastní komínové systémy, které se vyrábí pod značkou CIKO. Je jednatele firmy CIKO s.r.o. V profesním životě, stejně jako ve sportu, rád přijímá nové výzvy. Odvaha a chuť pouštět se do nových věcí je základem pro vývoj novinek, kdy hlavní by neměla být cena, ale správné řešení. Zájem ze strany zákazníků i odborné veřejnosti, včetně začleňování do profesních programů celoživotního vzdělávání potvrzuje správnost tohoto přístupu.

PŘEDNÁŠKA: Vzduchotěsná dřevostavba VS. Komín jako bezpečný a funkční prvek stavby

Vzduchotěsný dům a komín je třeba řešit z pohledu provozuschopnosti, komín v dřevostavbě z pohledu bezpečnosti. Oba tyto problémy umí CIKO řešit jak v provedení zděných komínů, tak v provedení nerezového komínu. Současný návrh komínového tělesa již nemůže představovat pouze návrh průměru komínové vložky, ale musí řešit další návaznosti a parametry spotřebiče a stavby jako celku. Pokud má být komín bezpečný a funkční prvek stavby, musíme dbát na detaily, které jsme dříve řešit nemuseli. Tyto souvislosti si přiblížíme teoreticky i z pohledu stavební praxe.
Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Současná pozice

divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Funkce

manažer technické podpory

Popis přednášejícího

Ve společnosti Isover působí od roku 2006. Na pozici vedoucího oddělení technické podpory pak od roku 2009. Jako profesní zaměření má všechny aplikace, kde se využívají tepelněizolační materiály a to jak z tepelného, tak i akustického či protipožárního hlediska. Vědecky se nejvíce specializuje na konstrukce větraných fasád a šikmých střech. Kromě vzdělání na ČVUT je členem komory ČKAIT a znalcem v oboru zateplování.

Vliv vzduchotěsnosti na tepelné ztráty objektu

Vzduchotěsnost je u všech staveb velmi důležitá a u dřevostaveb obzvlášť. Hlavním důvodem vzduchotěsnosti je zajištění optimálního vlhkostního režimu uvnitř konstrukcí. Kvalitu vzduchotěsnosti lze v posledních letech lehce ověřit pomocí blower door testu. Důležité je si však uvědomit, jaké tepelné ztráty vlivem nedokonalé vzduchotěsnosti vznikají. U nízkoenergetických či pasivních staveb může mít nedokonalá vzduchotěsnost i majoritní podíl na celkových tepelných ztrátách celé stavby.
Michal Flosman

Michal Flosman

Michal Flosman

Michal Flosman

Současná pozice

CIUR a.s.

Funkce

manager technického servisu

PŘEDNÁŠKA: Vzduchotěsnost – problematická místa a chyby vzniklé na stavbě

Popis problematických míst, vliv různých porušení vzduchotěsnosti na celkový výsledek, upozornění na dočasné vyřešení vzduchotěsnosti vs. trvalé řešení, prostupy vzniklé zástupci řemesel (elektro, voda, podlahy, obklady atd.)
Dipl. ing. Stefan Berbner / Andrea Podlipská

Dipl. ing. Stefan Berbner / Andrea Podlipská

Dipl. ing. Stefan Berbner / Andrea Podlipská

Dipl. ing. Stefan Berbner / Andrea Podlipská

Současná pozice

INTHERMO GmbH, IZOTEM s.r.o.

Popis přednášejícího

Stefan Berbner- jednatel firmy Inthermo a původně technický zástupce pro Region východní Evropy a zemí Beneluxu. Při změně funkce ve firmě (před 2 mi roky) si region Čechy jako jediný ze svých bývalých regionů ponechal, neb ho okouzlila veselá česká mentalita a způsoby její komunikace... Překlad Andrea Podlipská z firmy Izotem, která zastupuje výrobky Inthermo na Českém trhu.

PŘEDNÁŠKA: Nová zjištění v těsnosti oken a dveří proti přívalovým dešťům

Otestujeme okenní a parapetní napojení na omítkový systém. Napojení mezi omítkou a oknem nebo parapetem fungují pouze tehdy, když se správně provedou. Dále je zřejmé, že některá okna a parapety mají značné slabiny, díky kterým se skrze ně může dostat voda. Ukážeme si simulaci větrem hnaného deště a podíváme se, co se při tom s těsností okna děje. Voda v dřevostavbách může samozřejmě způsobit značné škody – tomu chceme zabránit!
Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Současná pozice

Asociace Blower Door CZ

Funkce

Místopředseda Asociace Blower Door CZ

Popis přednášejícího

Odborný asistent na Stavební fakultě ČVUT v Praze se specializací na stavební tepelnou techniku a vzduchotěsnost budov. Realizuje měření vzduchotěsnosti, podílí se na vývoji technických předpisů v této oblasti (mimo jiné na přípravě programu Zelená úsporám). Je místopředsedou Asociace Blower Door CZ a členem mezinárodního sdružení TAAC (TightVent Airtightness Associations Comitee).

PŘEDNÁŠKA: Vzduchotěsnost budov – proč a jak? Úvod do tématu

Přednáška srozumitelně a v souvislostech odpovídá na otázky o vzduchotěsnosti budov, které si kladou projektanti dřevostaveb nebo technici během jejich výstavby. Přináší základní informace o vlivu vzduchotěsnosti na energetickou náročnost budov a tepelně vlhkostní chování konstrukcí, věnuje se způsobům ověřování vzduchotěsnosti a připomíná postupy při návrhu a výstavbě, které vedou ke splnění přísných požadavků na vzduchotěsnost.

  Mgr. Pavel Svatoš

Mgr. Pavel Svatoš

  Mgr. Pavel Svatoš

Mgr. Pavel Svatoš

Současná pozice

divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Funkce

produktový manažer

Popis přednášejícího

V divizi Weber SGCP CZ a.s. působí od roku 2008. Nejpreve jako regionální obchodně technický poradce – specialista pro podlahové systémy, lepidla na obklady a dlažby, od roku 2012 pak jako produktový manager pro stejnou oblast. Současné profesní zaměření cílí především na spolupodíl na vývoji a dotváření produktových řad, včetně navrhování, testování a certifikování systémových řešení. Divizi zastupuje i v rámci jednání odborných cechů. Přestože je absolventem Pedagogické fakulty v oboru matematika – technické předměty, působí ve stavebnictví nepřetržitě více než 16 let.

PŘEDNÁŠKA: I podlahy v dřevostavbách chtějí své…

Podlahy v dřevostavbách nesou velmi podobné atributy jako i v jiných objektech určených pro bydlení. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům investorů na komfort bydlení se rozrůstá i množství požadovaných podlahových řešení co do druhu, kvality i estetiky. Aby finální podlaha měla všechny tyto atributy a navíc i dlouhodobou životnost, je patrné, že výběr jednotlivých materiálů a systémových řešení pro přípravu podkladů před lepením podlahovin, jakož i pokládka samotná je alfou i omegou úspěšného řešení.
Jiří Bartoš

Jiří Bartoš

Jiří Bartoš

Jiří Bartoš

Současná pozice

SEMACZ, s. r. o.

Funkce

prodej, servis a hotline

Popis přednášejícího

Od roku 1991 až do roku 2005 působil na rozličných pozicích ve firmě ELK Fertighaus / ELK a.s. Prošel celý proces přípravy dřevostaveb od výroby, přes montáže domů (Německo a Rakousko), technické oddělení a přípravu výroby (Rakousko a ČR), konstrukční oddělení (Rakousko a ČR) až po prodej domů v ČR. Větší část roku 2006 pak působil jako hlavní projektant pro Irskou firmu na dřevostavby Öko-haus. V roce 2006 souběžně založil firmu SEMACZ s.r.o. která od té doby zajišťuje výhradní zastoupení – tedy prodej, servis a hotline softwaru SEMA pro Český a Slovenský trh.

PŘEDNÁŠKA: Nejčastější problémy při zpracování projektů dřevěných konstrukcí

Projdeme si nejrůznější střešní konstrukce a s nimi spjaté nejčastější chyby při jejich navrhování. Podíváme se také na co je třeba myslet při dodatečných úpravách dřevěných konstrukcí, aby naše návrhy šly bez problémů realizovat.
Tomáš Heřman

Tomáš Heřman

Tomáš Heřman

Tomáš Heřman

Současná pozice

Lasselsberger, s.r.o.

Funkce

Zákaznický servis

Popis přednášejícího

Tomáš Heřman pracuje 12 let ve společnosti Lasselsberger, s.r.o. v oddělení marketingu, kde je zodpovědný za školící program značky RAKO. Úzce spolupracuje s oddělením projektového týmu a podílí se na předávání znalostí a zkušeností z aplikace keramických obkladových materiálů.

PŘEDNÁŠKA: Od návrhu pokládky keramických obkladů po realizaci

Špatně provedené digitální návrhy pokládky jsou často příčinou mnohých chyb, které mohou znehodnotit dobře vybraný keramický obkladový materiál. A pokud k tomu přidáme specifika pokládky populárních velkých formátů, máme co dělat s problémy, o kterých jsme nedávno ani netušili.
Ing. Martin Jirků

Ing. Martin Jirků

Ing. Martin Jirků

Ing. Martin Jirků

Současná pozice

STACHEMA CZ s.r.o.

PŘEDNÁŠKA: Čištění fasád od řas a plísní a následná prevence

Technologický postup sanačních opatření na povrchu fasád opatřených kontaktním zateplovacím systémem ETICS, napadených biodeteriogeny – řasami a plísněmi

Martin Sochor

Martin Sochor

Martin Sochor

Martin Sochor

Současná pozice

divize RIGIPS, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Funkce

Marketingový ředitel

Popis přednášejícího

Ing. Martin Sochor se po vystudování ČVUT začal zabývat marketingem, médii a mediální komunikací. Působil na různých manažerských postech v Kofole, kde stvořil a zavedl na trh značku Rajec. Obor stavebnictví a výroby stavebních materiálů poznal ve společnosti Wienerberger jako Vedoucí marketingu pro Českou a Slovenskou republiku. Od roku 2014 pracuje ve společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Rigips.

PŘEDNÁŠKA: On-line aplikace Rigips pro konstrukce a rozpočty

SELEKTOR – je lepší listovat katalogem konstrukcí nebo vybrat správnou konstrukci během pěti sekund v on-line prostředí? PROFIKALKULÁTOR – je možné použít kalkulačku, která Vás zavede do tajů suché výstavby, spočte ty nejsložitější konstrukce do šroubku správně a ještě si budete moci výstup stáhnout ve formátu excel pro další použití?
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.

Ing. Josef Lenoch, Ph.D.

Ing. Josef Lenoch, Ph.D.

Ing. Josef Lenoch, Ph.D.

Současná pozice

Mendelova univerzita v Brně

Funkce

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Popis přednášejícího

Josef Lenoch pochází z podhůří Orlických hor, studoval na střední a vysoké škole lesnictví, později ekonomiku a management lesnicko-dřevařského sektoru. Už 16 let působí na Lesnické a dřevařské fakultě v Brně, kde mezi jeho specializace patří i marketing staveb na bázi dřeva. V letech 2012 - 2014 pracoval na rozsáhlém průzkumů spokojenosti uživatelů dřevostaveb, do kterého bylo zapojeno tisíc domácností v rámci celé ČR. Získaná databáze těchto informací umožňuje postupně generovat celou řadu velice zajímavých výsledků průzkumu.

PŘEDNÁŠKA: Jak předejít nespokojenosti zákazníka a zabránit vzniku negativní reference

Dokážete rozeznat problémové zákazníky od těch bezproblémových? A proč se tím vůbec zabývat? Víte, proč v České republice máme 6,7% nespokojených uživatelů dřevostaveb, kteří by napodruhé už do dřevostavby v žádném případě nešli? Jaký je většinový charakterový profil těchto nespokojených uživatelů dřevostaveb včetně parametrů a okolností pořízení jejich domů? Naučte se problematického zákazníka identifikovat předem a zaujměte k němu individuální postoj.
Ing. Petr Novák

Ing. Petr Novák

Ing. Petr Novák

Ing. Petr Novák

Současná pozice

Dřevostavitel.cz

Funkce

Obsahový ředitel

Popis přednášejícího

Vystudoval obor dřevostavby na MZLU v Brně a po studiu nastoupil do Vesper Frames, kde se z počátku zabýval projekcí dřevostaveb, později marketingem, obchodem a řízením projektů. Současně s tím založil v roce 2011 portál Dřevostavitel.cz, který jej naplno zaměstnává už dva roky, a ze kterého se stalo největší české online médium zaměřené na dřevostavby. Nyní řeší pro klienty i kompletní marketing a při své práci aktivně propojuje obě profese, zkušenosti nabyté z praxe stavění dřevostaveb i provozování internetového portálu.

Online marketing v praxi - jak oslovit více zákazníků

„Dnes stačí mít pěkný web a pár fotek na Facebooku a lidi s Vámi prostě budou stavět.“ Přesně takto internetový marketing nefunguje. Jak propagovat vaše dřevostavby na internetu tak, abyste se pomocí dostupných online kanálů a nástrojů dostali k lidem, kteří chtějí stavět dřevostavbu? O tom bude tato přednáška. Na konkrétním příkladu fungující on-line prezentace firmy se zaměříme na smysl a účel webových stránek a povíme si konkrétní kroky, jak z webu dostat nové klienty. Dále se dozvíte jaké sociální sítě a online reklamní nástroje mají v oboru dřevostaveb smysl, jak k nim přistupovat, co od nich čekat. Odpovíme si také na otázku: Jaká je investice na získání jednoho zákazníka, se kterým postavíte dům, a podle čeho stanovit marketingový budget?
Ondřej Valach

Ondřej Valach

Ondřej Valach

Ondřej Valach

Současná pozice

LUMIARTSOFT s.r.o.

Funkce

jednatel

Popis přednášejícího

Jako čerstvě vystudovaný filosof Univerzity Palackého v Olomouci se ihned horlivě vrhnul na praktické studium dialektiky nábytku. Odtud se po několikaměsíčních hovorech s CNC přístrojem dostal až k jeho podstatě skrze CAD/CAM aplikaci Topsolid. Odtud už byl jen malinký krůček - stimulován několikaměsíční neschopností uchopit zcela základní pojmy a naprogramovat obrábění byť jen jediného prkna - k programu Lumion a tvorbě vizualizací se tak dostal se značnou úlevou. Zde stále setrvává a řeší prezentační možnosti a schopnosti SW, které posouvají jednotlivá vizualizační odvětví blíže k zákazníkovi. Lumion si oblíbil především díky aplikovanému filosofickému principu Ockhamovy břitvy, kdy to v praxi vypadá tak, že např. z ovládání programu nezůstalo téměř vůbec nic, ale nějak to funguje. :)

PŘEDNÁŠKA: Jak lépe prodávat domy aneb malujeme sny investorů

Říkáte si někdy, že i přes veškerou snahu navrhnout a postavit co nejlepší dům, nemáte stále dost klientů? Anebo byste chtěli oslovit movitější klienty, ale vaše nabídka je neoslovuje? Dost možná děláte kvalitnější domy než konkurence, ale nedokážete je lépe "zabalit". Doba, kdy jednoduchý 3D model přilepil investory k monitorům, je nenávratně pryč. Vžijte se do přání a snů svých investorů a nabídněte jim to, po čem sní…

MgA. Patrik Zamazal

MgA. Patrik Zamazal

MgA. Patrik Zamazal

MgA. Patrik Zamazal

Současná pozice

MOLO ARCHITEKTI s.r.o.

Popis přednášejícího

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v atelieru Architektury pod vedením Prof. akad. arch. Petra Keila. Absolvoval stáž UIAH v Helsinkách - obor Interiér u prof. Jana Vervena a stáž - HKU Utrecht. Deset let působil jako asistent v aterliéru Prof. akad. arch. Petra Keila na VŠUP. Po osmi letech vlastní architektonické a projekční činnosti založil ateliér MOLO ARCHITEKTI s.r.o., kde působí jako autorizovaný architekt ČKA. Jeho stavby nejsou pouze kvalitními architektonickými díly, ale jsou typické propracovanými technickými a konstrukčními detaily.
Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Současná pozice

Studio JATA

Funkce

architekt

Popis přednášejícího

Jsem architekt, po revoluci jsem začal projektováním různých staveb, ale hlavně rodinných domů, celkem několik desítek. Dnes dělám od studie přes projekt pro stavební povolení až po prováděcí projekt celý projekt sám, na všech stavbách i autorský dozor a často i technický dozor investora. Z toho plyne i zpětná vazba mezi projektem a skutečnou stavbou i zkušenosti se stavebními firmami.

PŘEDNÁŠKA: Téměř nulový [ne]pasivní dům - AKUSTIKA

Ing. Zbyněk Šrůtek

Ing. Zbyněk Šrůtek

Ing. Zbyněk Šrůtek

Ing. Zbyněk Šrůtek

Současná pozice

TimberDesign.cz

PŘEDNÁŠKA: Realizace střešní nástavby v podobě dřevěné vzducholodi

Praktické zkušenosti a poznatky z realizace právě zkolaudované dřevěné stavby v pražské galerii DOX.

WORKSHOPY - PRACOVNÍ SEMINÁŘE

Jiří Provázek / Vojtěch Zítek

Jiří Provázek / Vojtěch Zítek

Jiří Provázek / Vojtěch Zítek

Jiří Provázek / Vojtěch Zítek

Současná pozice

divize RIGIPS, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Popis přednášejícího

>>> Jiří Provázek >>> Na pozici produktového manažera pomáhá realizačním firmám řešit rozličné problematické stavební situace již více než 7 let. Před tímto obdobím působil více než 10 let jako aplikační technik pro dřevostavby. Jirka má praktické základy a na těch staví. Při řešení problémů jde rovnou k věci a můžete se spolehnout, že mu jen tak nic neunikne. Také díky jeho iniciativě a zapálení pro věc je na světě konstrukční deska RigiStabil. >>> Vojtěch Zítek >>> Ve společnosti Saint-gobain Construction Products CZ a.s. divizi Rigips pracuji 3 roky. Prvním rokem jsem pracoval na pozici technického poradce v Centru technické podpory, kde jsem měl možnost seznámit se s všední i nevšední problematikou „suché výstavby“ v praxi. Poslední dva roky působím na pozici produktového manažera se svěřenými segmenty – podhledy pro řešení vnitřní akustiky prostoru, dřevostavby, kovové příslušenství a ocelové profily, kde se zabývám otázkami technických vlastností produktů, jejich implementace do systému Rigips a dále pak platnou legislativou vázanou na uvádění výrobků na trh.

A| WORKSHOP: Montáž stěny pro akusticky chráněnou místnost

Ukázka montáže dělící stěny s kombinovanou podkonstrukcí dřevo/kov a akustickou spojkou Klik Fix AKU. Akustický výkon, snadná montáž ze snadno dostupných materiálů.
Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Současná pozice

divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Funkce

manažer technické podpory

Popis přednášejícího

Ve společnosti Isover působí od roku 2006. Na pozici vedoucího oddělení technické podpory pak od roku 2009. Jako profesní zaměření má všechny aplikace, kde se využívají tepelněizolační materiály a to jak z tepelného, tak i akustického či protipožárního hlediska. Vědecky se nejvíce specializuje na konstrukce větraných fasád a šikmých střech. Kromě vzdělání na ČVUT je členem komory ČKAIT a znalcem v oboru zateplování.

B| WORKSHOP: Vliv akustiky na lidský organismus

Způsobů, jak akustikukvalitně řešit, je celá řada. Zamýšlel se ale již někdo nad tím, jaký vliv má nevhodná akustika na zdraví člověka, pokud se tento problém dlouhodobě neřeší? Jaké jsou důsledky vlivu hluku na lidské zdraví?
Pavel Lacina / Tomáš Svoboda

Pavel Lacina / Tomáš Svoboda

Pavel Lacina / Tomáš Svoboda

Pavel Lacina / Tomáš Svoboda

Současná pozice

Callida, s.r.o.

Popis přednášejícího

>>> Pavel Lacina >>> má přes 2 roky na starosti zastoupení firmy Viewpoint v regionu. Má zkušenosti se zastoupením firem na mezinárodním trhu. Před nástupem do firmy Callida pracoval 14 let na pozici exportního manažera především pro italské dodavatele interiérů. >>> Tomáš Svoboda >>> má více než dvacetiletou zkušenost s obchodní činností. Absolvoval řadu obchodních jednání a prezentací systému pro jednotlivce i větší skupiny osob, pro řadové zaměstnance i nejvyšší management společností. V posledních letech má na starosti zejména skupinu strategických zákazníků a zodpovídá za obchodní politiku celé společnosti.

C| WORKSHOP: Jak dokončit projekt včas a v rámci rozpočtu

Kdo by nechtěl mít přehled nad stavbou a řídit celý projekt efektivně a bez chyb. Přijďte se sami přesvědčit, že mobilní aplikace Field View Vám výrazně zjednoduší řešení úkolů a vyplňování formulářů. Zkuste si odpovědět na několik otázek: Potřebujete na stavbách evidovat nedodělky, změny, chyby či poškození? Předáváte zjištěné informace emailem nebo v papírové podobě? Máte štosy papírů, zápisů a formulářů? Obtížně zjišťujete, jsou-li úkoly vyřízeny a jak? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, je právě pro Vás určená mobilní aplikace Fiedl View. Proto se zúčastněte našeho workshopu a dozvíte se, jak snadno Field View funguje. Sami si vyzkoušíte, jak jednoduše lze sbírat data ze stavby, využívat je i sdílet a přesvědčíte se, kolik času Vám Field View dokáže ušetřit. S Field View se budete konečně moci věnovat projektu, a ne zbytečnému papírování. Těšíme se na Vaši účast.
Ing. Jiří Odvárka, Martin Sazama

Ing. Jiří Odvárka, Martin Sazama

Ing. Jiří Odvárka, Martin Sazama

Ing. Jiří Odvárka, Martin Sazama

Současná pozice

MAFELL A.G.

Popis přednášejícího

>>> Jiří Odvárka >>> (na fotografii vpravo) působí na trhu v oblasti obrábění dřeva již od roku 1994. V současné době se věnuje pozici Area managera pro ČR, SR, Polsko, Ruská federace a Pobaltí, kde zajišťuje prodej, marketing a rozvoj značky Mafell. >>> Martin Sazama >>> má za sebou více než 20ti letou praxi v oboru. Působí jako technický poradce, zajišťuje zaškolení zákazníků, realizuje výstavy a veletrhy včetně předvádění novinek a doporučení produktů Mafell.

D| WORKSHOP: Speciální opracování sádrokartonu s použitím MF26cc

Z přednáškového pódia minulého roku se letos přesouváme do učebny workshopu, abyste si vše mohli sami osahat a vyzkoušet. Vyzkoušíte si práci s multifunkční frézkou a přesvědčíte se o tom, jaká kouzla jdou vytvořit prostřednictvím V-drážek. Není nad vlastní zkušenost…
Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Současná pozice

Studio JATA

Funkce

architekt

Popis přednášejícího

Jsem architekt, po revoluci jsem začal projektováním různých staveb, ale hlavně rodinných domů, celkem několik desítek. Dnes dělám od studie přes projekt pro stavební povolení až po prováděcí projekt celý projekt sám, na všech stavbách i autorský dozor a často i technický dozor investora. Z toho plyne i zpětná vazba mezi projektem a skutečnou stavbou i zkušenosti se stavebními firmami.

E| WORKSHOP: Téměř nulový [ne]pasivní dům - KONSTRUKCE

Ing. Jiří Novák, Ph.D. / Michal Flosman

Ing. Jiří Novák, Ph.D. / Michal Flosman

Ing. Jiří Novák, Ph.D. / Michal Flosman

Ing. Jiří Novák, Ph.D. / Michal Flosman

Popis přednášejícího

>>> Ing. Jiří Novák, Ph.D. >>> Odborný asistent na Stavební fakultě ČVUT v Praze se specializací na stavební tepelnou techniku a vzduchotěsnost budov. Realizuje měření vzduchotěsnosti, podílí se na vývoji technických předpisů v této oblasti (mimo jiné na přípravě programu Zelená úsporám). Je místopředsedou Asociace Blower Door CZ a členem mezinárodního sdružení TAAC (TightVent Airtightness Associations Comitee). >>> Michal Flosman >>> manager technického servisu

F| WORKSHOP: Vzduchotěsnost budov – hlouběji pod pokličku

V návaznosti na základní a obecné informace, které zazní v přednáškách pana Nováka a pana Flosmana si prakticky vyzkoušíme měření blower door test a podíváme se na tuto problematiku očima diagnostika. Podíváme se podrobněji na různá řešení vzduchotěsnosti a dostaneme odpovědi na otázky, na které jinde možná odpověď nenajdeme…
Antonín Šilhavík

Antonín Šilhavík

Antonín Šilhavík

Antonín Šilhavík

Současná pozice

BeA CS, spol.s r.o.

Funkce

technické poradenství

Popis přednášejícího

Mimo běžného technického poradenství má u společnosti na starosti především řešení a úpravy přístrojů pro speciální aplikace, kooperaci při návrzích a realizacích výrobních celků anebo uzlů, optimalizaci dodávaných sestav strojů pro výrobu palet, obalů a obrazových rámů. Dále pak některé certifikace a speciální servis námi dodávaných přístrojů a zařízení.

G| WORKSHOP: Jak zrychlit a zkvalitnit připevňování různých materiálů?

Seznamte se s obsluhou sponkovačky na podvozku „Skater“ a šroubováků pro páskované vruty >>> Přímo na místě workshopu se seznámíte s obsluhou a technickými možnostmi sponkovačky na podvozku z řady Skater. Šroubováky v provedení akumulátorovém i síťovém umožňují rychlou a efektivní práci. Předvedeme jejich snadné nastavení, je možné si je také vyzkoušet při práci. Využití nacházejí výše uvedené přístroje při montáž sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek (i ke konstrukčním profilům), OSB desek apod. Některé typy šroubováků zvládnou i vruty o délce až 80 mm, určeno i pro konstrukčně nosné spoje. Pro zájemce budou na místě i plynové nastřelovací přístroje pro různé typy hřebíků, i sponkovačka s délkou spon až 100 mm, připravená pro izolační materiály. Na montážích jistě oceníte rychlé zahájení práce bez zdlouhavých přípravných časů.

PROGRAM

Předběžný program je ke stažení zde:

DvP10-ORIENTACNI-PROGRAM-2

FAQ - Nejčastější otázky

Mohu se ještě zaregistrovat na konferenci?

Pravděpodobně ano, ale Váš požadavek musíme ověřit a zašleme Vám po automaticky generované proforma faktuře ještě jeden email, kde Vám volné místo potvrdíme nebo naopak.

Vzhledem k blížícímu se termínu konání konference je možné, že Váš účastnický poplatek nedojde na náš účet do 1. listopadu 2016. Platba na místě však není možná.
Po 1.listopadu již nebudeme schopni přijetí platby ověřit (budeme už připravovat akci na místě) a tak Vás žádáme o zaslání informace, jakmile platbu odešlete.

Zprávu o odeslané platbě zašlete prosím na email: info@DrevoPortal.cz. Bez informace o odeslané platbě nebude Vaše registrace platná.

 

Mohu se na workshopy zaregistrovat ještě před konferencí? A mohu i na více těchto pracovních seminářů?

Ano a ano. Můžete se přihlásit na libovolný počet workshopů a to těmito způsoby:

1/ V předstihu emailem – do 31.10.2016. Do předmětu emailu napište: WORKSHOP, do zprávy napište jméno účastníka vč. firmy a napište velkými písmeny označení workshopů, např. A, C, E. Registraci zašlete na info@DrevoPortal.cz. Potvrzení o registraci nerozesíláme. Aktivujte si prosím případně doručenky.

2/ Na místě – čitelným zápisem Vašeho jména a firmy do registračních formulářů jednotlivých pracovních seminářů vyvěšených vedle vstupu do přednáškového sálu.

 

Můžeme svůj tým zaregistrovat na večerní turnaj ve stolním fotbálku ještě před konferencí?

Bohužel ne. Registrace na turnaj ve stolním fotbálku s osmi tyčemi je možné pouze na místě. Počet týmů je navíc omezen. Co k tomu dodat? Přijeďte na konferenci včas :-)

 

Co mohu udělat pro to, abych byl ubytovaný přímo v hotelu Skalský dvůr?

Zaregistrujte se a uhraďte registrační poplatek co nejdříve. Hotel Skalský Dvůr má kapacitu asi 160 lůžek a obsazujeme jej přednostně. Po jeho obsazení (na konferenci nás je přes 300) ubytováváme účastníky konference v dalších hotelích. V minulém roce jsme takto obsadili celkem pět hotelů. 
Důležité je vědět, že z ostatních hotelů je pro Vás doprava na společenský večer a zpět zajištěna, takže nepřicházíte o žádný komfort. Na zajištění ubytování v hotelu Skalský dvůr neexistuje žádný právní nárok.

 

Jak probíhá registrace ubytování?

Způsob ubytování jsme maximálně zjednodušili. Jediné co musíte udělat je registrovat se jako účastník na těchto stránkách a uhradit registrační poplatek nejpozději do 5 dní od této registrace. Ubytování pro účastníky zajišťují komplentě organizátoři, přičemž nejdříve jsou účastníci ubytováváni v hotelu Skalský dvůr. Podrobnosti k ubytování se všichni účastníci dozví na místě akce, při registraci před začátkem konference.

 

Mohu si rezervovat vícelůžkový pokoj pouze pro sebe?

Bohužel z důvodu rozsahu konference jsme nuceni obsazovat všechny pokoje do jejich maximální kapacity a to i v případě, že se jedná o osoby z více různých firem. Pouze pokud účastník nebo účastníci zaplatí registrační poplatek i za lůžka zbývající do plné kapacity pokoje, zůstanou tato lůžka prázdná.

 

Nepřišel mi žádný email po té, co jsem se zaregistroval na vašich stránkách. Jak mám postupovat?

Patrně došlo k přerušení spojení ještě před tím, než se Vámi vyplněné údaje odeslali do našeho systému. Email s pokyny k platbě je odesílán automaticky a měl by registrujícímu přijít do cca 10 minut. Překontrolujte si prosím složku s Nevyžádanou poštou. Pokud jste email skutečně nedostali, můžete buď zkusit online registraci ještě jednou anebo nám pošlete email na adresu info[a]DrevoPortal.cz. Do předmětu napište "REGISTRACE" a uveďte telefon na Vás. Spojíme se s Vámi a vše vyřešíme.

 

Je možné představit naše produkty nebo služby na konferenci DvP10?

Ano, jistě. Velká část prostoru je již partnersky obsazena, ale stále hledáme nové a zajímavé produkty a partnery, které by mohli zajímat také naše účastníky.

Máme jedno pravidlo, které říká, že jeden typ produktu může na konferenci prezentovat pouze jedna společnost. Kontaktujte nás (viz. kontakt na organizátory níže) a probereme spolu aktuální možnosti...

 

Zúčastnil jsem se ročníku 2015 a chtěl bych si připomenout jednu přednášku. Mohu ji někde dohledat?

Všechny přednášky (s jejichž publikování přednášející souhlasí) najdete na www.DrevoPortal.cz. Přednášky jsou publikovány postupně po jednotlivých blocích, podle programu konference. Kompletní přehled již publikovaných videí (z loňského i předchozích ročníků) najdete na tomto kanálu YouTube.

 

Chci se zaregistrovat, ale jsem soukromá osoba nebo student. Je konference přístupná i pro mne?

Konference není svým zaměřením vhodná pro laiky, ale mohou se jí samozřejmě zúčastnit jak studenti, tak i odborníci přihlášeni jako soukromá osoba. Namísto IČ a DIČ napište NEMÁM, adresu resp. své bydliště doplňte manuálně (nepoužívejte automatické načtení dat firmy), namísto názvu firmy uveďte opět Vaše celé jméno.

 

Jsem podnikatel, ale nejsem plátce DPH (nemám DIČ). Co mám vyplnit do registračního formuláře?

Namísto DIČ napište: NEMÁM

Videovizitka konference Dřevostavby v praxi 10

Partneři, kontakty

Kontakt na organizátory

DřevoPortál.cz Stanislav Müller, DiS. DřevoPortál.cz 605 238 969 muller@DrevoPortal.cz www.PROFISPORTAL.cz
Divize Rigips, SGCP CZ a.s. Jiří Provázek Divize Rigips, SGCP CZ a.s. 731 642 254 jiri.provazek@saint-gobain.com www.rigips.cz

Generální partner

Hlavní partneři

Vystavovatelé