listopad 2016

Hotel Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

MÁME ZA SEBOU DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ROČNÍK, KTERÝ BYL ZASE O NĚCO VĚTŠÍ NEŽ TEN PŘEDCHOZÍ!

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI V TOMTO ROCE, PŘI JUBILEJNÍM ROČNÍKU DŘEVOSTAVBY V PRAXI 10 (2016)

 

TERMÍN KONÁNÍ AKCE:

čtvrtek 3. a pátek 4. listopadu 2016

 

SPOLUPRÁCE:

Pokud se příštího ročníku chcete účastnit jako partneři, kontaktujte nás prosím, co možná nejdříve. Jubilejní ročník bude velký, ale partnerský prostor je omezený.

Kontaktujte nás prosím na adrese info[zavináč]DrevoPortal.cz

 

REGISTRACE:

Registrace účastníků bude zahájena v září 2016.

Účastníci předchozího ročníku se o registraci dozví z emailu.

Aktuální informace se také dozvíte na www.DrevoPortal.cz, na facebookovém profilu anebo na youtube kanálu...

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE DŘEVOSTAVBY V PRAXI 9

Záštitu převzali:

ČKAIT přidělil účastníkům 2 body, ČKA ohodnotila konferenci 3 body!

 

>>> Konference 2015  se zúčastnilo celkem 331 osob

>>> Všichni účastníci byli ubytováni v sedmi hotelích

>>> Proběhlo celkem 27 přednášek, jejichž videozáznam bude průběžně publikován na DřevoPortálu

>>> Uskutečnilo se všech pět připravovaných pracovních seminářů - workshopů. Ohlas na workshopy byl mimořádně pozitivní

>>> V prostorách Skalského dvora byla také k dispozici Galerie fasád, kde si účastníci mohli osahat 16 finálních povrchů fasád a jejich spodních vrstev

>>> V rámci společenského večera proběhlo promítání filmu režisérky Marie Šandové a beseda s Josefem Šandou

>>> Týmovou spolupráci si v oficiálním turnaji konference vyzkoušelo osm týmů a to při stolním fotbálku pro osm hráčů. Vítězové si odnesli tekuté odměny v podobě jedinečných piv z dílny Matuška.

>>> Desítky účastníků se po celodenním sezení protáhlo u pohybových her před Xboxem a nebo při taneční či rockové hudbě

>>> Sborník přednášek konference bude mít podobu videí a tyto záznamy budou průběžně publikovány jako VIDEO-SBORNÍK na www.DrevoPortal.cz

>>> Část přednášek bude zpracována do tištěné podoby a bude obsažena v novém tištěném magazínu homoPROFIS, který bude od března 2016 vydávat DřevoPortál

 

Fotografie najdete na tomto odkazu, ikdyž nemáte profil na facebooku

Ti, co profil na facebooku mají, najdou fotografie a další aktuální informace na facebook.com/DrevoPortal

Ještě jednou Vám, za celý tým organizátorů DřevoPortálu a divize Rigips, děkuji za skvělou atmosféru, kterou jste pomohli na konferenci vytvořit a budu se těšit na další setkání s Vámi...

 

 

Informace, zkušenosti, zábava, pohoda, kontakty, rozhovory, diskuze, otázky, odpovědi, skvělé jídlo a pití od rána do rána. Co k tomu ještě dodat? Zapomněli jsme na něco?

Zveřejnil(a) DrevoPortal.cz dne 10. listopad 2015

Témata a přednášející DvP 9 (2015)

>> Projekty na podporu řemesla a profesionálů >>

Eva Svobodová, MBA

Eva Svobodová, MBA

Eva Svobodová, MBA

Eva Svobodová, MBA

Současná pozice

Asociace malých a středních podniků a živnostníků

Funkce

generální ředitelka

Popis přednášejícího

Eva Svobodová si sice podnikání vyzkoušela jen jako přivýdělek při zaměstnání, přesto moc dobře ví, co české podnikatele pálí. V roli generální ředitelky Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR hájí zájmy přes čtvrt milionu podnikatelů a firem. "Největší limity českého podnikatelského prostředí vidím v nestabilitě legislativy. K častým a zásadním změnám dochází tak často, že to nejsou schopni zvládnout ani daňoví poradci, natož malé firmy nebo jejich účetní..."

Možnosti a aspekty zakládání pasivních dřevostaveb

Podpora řemesel v ČR je v žalostném stavu. Ačkoliv je kvalitní řemeslo základem infrastruktury a vizitkou regionů, diskuse o něm je velmi povrchní a neodborná. Cechy nemají systémové zastání, politici se živnostníky ohánějí pouze v předvolební kampani, ale jejich faktické problémy jsou jim na míle vzdálené. Problém v nedostatku řemeslníků není možné přehlížet a proto Asociace malých a středních podniků realizuje projekty s tímto zaměřením.
Stanislav Müller, DiS.

Stanislav Müller, DiS.

Stanislav Müller, DiS.

Stanislav Müller, DiS.

Současná pozice

DřevoPortál.cz

Funkce

tvůrce a odborný garant obsahu

Popis přednášejícího

Více než 15 let se specializuje na dřevostavby. Jako auditor prošel výrobu většiny předních dodavatelů dřevěných domů. Vytvořil tzv. Dokument národní kvality (DNK) dřevostaveb, podle kterého jsou certifikováni členové Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Pro Nadaci dřevo pro život navrhl a zrealizoval čtyři ročníky oblíbené ankety Dřevěná stavba roku. V současnosti organizuje konferenci Dřevostavby v praxi a provozuje DřevoPortál.cz, kde publikuje videa s odbornými a praktickými informacemi ze světa dřevostaveb.

Informační podpora profesionálů na DřevoPortálu

Informací máme kolem sebe spoustu. Nejen, že jsou na dosah ruky, ale spíše se nám zadírají až pod kůži. Rozdíl je v kvalitě informací. Ty, které opravdu za něco stojí se získávají obtížně a jejich hledání zabírá také dost času. S tím se snažíme na DřevoPortálu něco dělat. Nechrlíme článek každý den a za každou cenu, ale vytváříme databázi informací, ke kterým se můžete vracet kdykoliv chcete.

>> Technické zařízení budov >>

Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Ing. arch. Jaroslav Tachecí

Současná pozice

Studio JATA

Funkce

architekt

Popis přednášejícího

Jsem architekt, po revoluci jsem začal projektováním různých staveb, ale hlavně rodinných domů, celkem několik desítek. Dnes dělám od studie přes projekt pro stavební povolení až po prováděcí projekt celý projekt sám, na všech stavbách i autorský dozor a často i technický dozor investora. Z toho plyne i zpětná vazba mezi projektem a skutečnou stavbou i zkušenosti se stavebními firmami.

Téměř nulový [ne]pasivní dům

Experimentální téměř nulový (ne)pasivní dům - nucené větrání s rekuperací - atypický návrh, měření, zkušenosti. Díky velkému ohlasu z minulého ročníku konference představí pan Tachecí další smršť informací, doporučení a inspirací z oblasti velmi úsporných staveb...
Ing. Miroslav Drobník

Ing. Miroslav Drobník

Ing. Miroslav Drobník

Ing. Miroslav Drobník

Současná pozice

CIKO s.r.o.

Funkce

jednatel společnosti

Popis přednášejícího

Ing. Miroslav Drobník, jednatel společnosti CIKO. Vystudoval ČVUT Fakultu stavební, obor Pozemní stavby, se zaměřením na Stavební fyziku. Po studiu se několik let věnoval projekci a od roku 2003 se výhradně zabývá vývojem a prodejem komínových systémů CIKO ve stejnojmenné společnosti, kde je jedním ze dvou společníků. V posledních letech se zabývá vývojem detailů pro návaznost komínových systémů na stavbu. Tento vývoj přinesl na trh unikátní systém nehořlavých a parotěsných prostupů CIKO STOPER, který řeší návaznost a napojení různých stavebních prvků na komínové systémy. O této problematice bude mimo jiné následující přednáška.

Komínové systémy CIKO – sortiment a problematika návaznosti stavebních prvků na komíny

Komínové systémy CIKO – sortiment komínových systémů CIKO (jednotlivé systémy, nadstřešní části, stříška a příslušenství). Problematika návaznosti stavebních prvků na různé komínové systémy. Systém nehořlavých a parotěsných prostupů CIKO STOPER, které řeší velmi propracovaně problematiku stavebních detailů kolem komínů. Systémy parotěsných a nehořlavých prostupů CIKO STOPER jsou vyvinuty zejména z ohledu na bezpečnost stavby, ale v neposlední řadě tak, aby umožňovali praktické zabudování do stavby. V dnešní době, kdy se neustále zvyšuje veškeré zateplení a „uzavírání“ staveb, aby byl splněn jejich „pasivní“ standard je stále více důležité vyřešit veškeré prostupy komínu všemi tepelnými i parotěsnými izolacemi. Touto problematikou se jako jediní na českém trhu zabývají ve firmě CIKO.

>> Požární bezpečnost, legislativa, certifikace >>

mjr. Ivana Nohová v.v.

mjr. Ivana Nohová v.v.

mjr. Ivana Nohová v.v.

mjr. Ivana Nohová v.v.

Současná pozice

Profesní komora požární ochrany

Funkce

II. viceprezidentka

Popis přednášejícího

14 let projektovala pozemní stavby, 2 roky pracovala jako investiční technik na velkých průmyslových stavbách a 25 let řídila stavební prevenci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. V současné době je II. viceprezidentkou Profesní komory požární ochrany a členkou subkomise SC1 při Technické normalizační komisi č. 27. Provádí přednáškovou činnost pro ČVUT Praha, ČKAIT a vzdělávací agentury v oblasti Požární bezpečnosti staveb a právních předpisů ve stavebnictví.

Umístění stavby na pozemek z pohledu požární bezpečnosti

Předmětem přednášky jsou zásadní požadavky na umístění staveb vyplývající ze stavebního zákona, občanského zákoníku, návrhových technických norem a předpisů z oboru požární bezpečnosti staveb, které mají vliv nejen na technické provedení staveb, ale i na kvalitní soužití se stávajícími okolními stavbami.
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Současná pozice

ČVUT v Praze

Popis přednášejícího

Petr Kuklík je vedoucím oddělení Materiály a konstrukce v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT. Současně působí jako vysokoškolský učitel na Stavební fakultě ČVUT a též dalších univerzitách v Evropě. Zastupuje ČR v normalizačních komisích CEN a ISO. Je autorem řady publikací a technických norem.

Aktuální situace z oblasti norem pro dřevěné konstrukce

Normy mohou řadu situací usnadnit, ale také nám dokáží při návrhu a realizaci dřevostaveb pěkně zatopit. Jaké jsou aktuální zprávy z oblasti normotvorby, co se chystá a co se děje, nám představí osobnost v této problematice nejpovolanější, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Ing. Jitka Beránková, PhD.

Ing. Jitka Beránková, PhD.

Ing. Jitka Beránková, PhD.

Ing. Jitka Beránková, PhD.

Současná pozice

VVÚD, Praha, s.p.

Funkce

ředitelka, pověřena vedením

Popis přednášejícího

Ing. Jitka Beránková, PhD., je ředitelka Dřevařského ústavu (Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s.p.), který je Notifikovanou osobou č. 1393 (stavební výrobky ze dřeva a na bázi dřeva) a certifikačního orgánu na výrobky dřevozpracujícího průmyslu. Ing. Beránková, PhD., je členkou technické normalizační komise TNK 34 Dřevěné konstrukce a auditorem dřevostaveb RAL pro BMF Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V.. Věnuje se pedagogické činnosti na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Vyšší odborné škole ve Volyni.

Evropská certifikace. Kontrola kvality výstavby dřevostaveb

Aktuální situace na českém trhu v oblasti české a evropské certifikace, zákonných povinností dřevostavbařů. Pohled Dřevařského ústavu na možnosti kontroly kvality stavby domu, zkušenosti střediska diagnostiky a služba Certifikát Kvalitní stavba. Rozsah a možnosti vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti prodeje, výroby a zpracování dřeva.

>> Zakládání dřevostaveb >>

Oldřich Suldovský

Oldřich Suldovský

Oldřich Suldovský

Oldřich Suldovský

Současná pozice

A-GLASS Recycling s.r.o.

Funkce

technický poradce

Popis přednášejícího

Oldřich Suldovský vystudoval Střední Průmyslovou školu Příbram, obor Stavební geologie. Studia úspěšně zakončil v roce 1997. V současné době pracuje jako technický poradce ve společnosti A-GLASS Recycling s. r. o., která se zabývá v České republice výrobou pěnového skla v této oblasti se pohybuje již od roku 2009. Mezi jeho zájmy patří ženy a zpěv.

Zakládání staveb na pěnovém skle A-GLASS

Únik tepla skrze základovou desku můžeme snížit dostatečnou izolací základových pasů a izolací podlahy v interiéru. Nehledě na pracnost těchto opatření, je velice obtížné zcela odstranit tepelné mosty mezi deskou a stěnami stavby. Pokud použijeme na spodní a obvodovou izolaci materiál z pěnového skla, vznikne homogenní vnější izolace, která 100% odstraní veškeré teplené mosty mezi rostlým terénem a základovou deskou. Zároveň odpadne náročná stavba základových pasů, což šetří Váš čas i peníze. Jak funguje základová deska domu založená na pěnovém skle A-GLASS? Jak uspořit čas a finance při realizaci a současně snížit náklady na provoz domu? Tyto informace se dozvíte v přednášce Oldřicha Suldovského.
Ing. Martin Růžička

Ing. Martin Růžička

Ing. Martin Růžička

Ing. Martin Růžička

Současná pozice

Centrum pasivního domu

Popis přednášejícího

Absolvent ČVUT, Fakulta stavební, obor pozemní stavby – rozšířené pětileté studium – fyzikální analýza budov. Od roku 1995 zakladatel spolumajitel, později majitel, firmy Penatus s.r.o. – specializace na dřevostavby v systému Two by Four, nízkoenergetické a pasivní stavby. Po celou profesní kariéru odborná, přednášková, konzultační a publikační činnost v rámci oboru dřevostaveb, v posledních letech s výraznou orientací na nízkoenergetické a pasivní stavění.

Možnosti a aspekty zakládání pasivních dřevostaveb

Pasivní stavění přináší v mnoha ohledech potřebu dělat věci jinak, tedy i v případě zakládání staveb. Pasivní dům má jasná a přísná pravidla, která je nutno dodržet jak v detailu, tak i v rámci celé stavby. Dřevostavba pak patří mezi hmotnostně lehké a přitom tuhé a pružné typy staveb. A i v této oblasti se setkáváme s tlakem na snižování ceny a zvyšování efektivity. Na výše uvedené apekty je tedy třeba reagovat.
Ing. et Ing. Richard Hlaváč

Ing. et Ing. Richard Hlaváč

Ing. et Ing. Richard Hlaváč

Ing. et Ing. Richard Hlaváč

Současná pozice

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Popis přednášejícího

Doktorand na katedře konstrukcí pozemních staveb fakulty stavební ČVUT v Praze a odborný asistent na katedře fyziky na stejné fakultě. Specializuje se zejména na vlhkostní problematiku dřevostaveb. Současně je spolumajitelem firmy PONDIOS s.r.o., která se zabývá stavební fyzikou, projektováním a realizací dřevostaveb.

Zakládání dřevostaveb na větraných mezerách

Crawl-space neboli větraný prostor pod domem některé firmy opěvují, jiné proklínají. Povíme si o výhodách a nevýhodách oproti zakládání na základových deskách, plovoucích deskách či pasech, stavebně-fyzikální analýze zakládání dřevostaveb na větraných mezerách a probereme problematická místa této technologie.

>> Stroje, vybavení a spojovací prostředky >>

Ing. Jaroslav Štok

Ing. Jaroslav Štok

Ing. Jaroslav Štok

Ing. Jaroslav Štok

Současná pozice

SFS intec s.r.o.

Funkce

obchodní a technický manažer divize Construction

Popis přednášejícího

V roce 1998 absolvoval ČVUT fakulta stavební obor konstrukce a dopravní stavby, od roku 1989 pracoval jako polír na pozemních stavbách v Praze a později v Německu. Od roku 1996 pracuje u švýcarského výrobce spojovacích systémů SFS intec. V oboru dřevostavby působí jak nadšený propagátor moderních způsobů spojování dřevěných konstrukcí. Úzce spolupracuje s kolegy z Německa, Rakouska a Švýcarska a s mnohými tuzemskými projekčními kancelářemi se zaměřením na statiku dřevěných konstrukcí a dřevostaveb.

Trojice spojovacích prostředků pro konstrukční dřevostavby

Hledáte vhodné konstrukční spojení pro podélné styky vaznic krovu, připojení hlavního a vedlejšího nosníku, zesílení dřevěného nosníku nebo kotvení proti vzpěrnému vztlaku? Potřebujete hospodárné řešení nadkrokevního zateplení nebo skládaného zateplení stěny budovy? Navrhujete optimální spojení styčníků příhradového vazníku nebo patky u podpěry? Řešení těchto a mnoha dalších konstrukčních detailů se dozvíte v této přednášce.
Antonín Šilhavík

Antonín Šilhavík

Antonín Šilhavík

Antonín Šilhavík

Současná pozice

BeA CS, spol.s r.o.

Funkce

technické poradenství

Popis přednášejícího

Mimo běžného technického poradenství má u společnosti na starosti především řešení a úpravy přístrojů pro speciální aplikace, kooperaci při návrzích a realizacích výrobních celků anebo uzlů, optimalizaci dodávaných sestav strojů pro výrobu palet, obalů a obrazových rámů. Dále pak některé certifikace a speciální servis námi dodávaných přístrojů a zařízení.

Sponkovačky a hřebíkovačky – optimalizace přístrojů při realizacích dřevostaveb

Sponkovačky a hřebíkovačky jsou využívány při zpracování dřevěných materiálů už několik desetiletí. V současnosti vyráběné typy umožňují zarážet spojovací prvky s „přidanou hodnotou“, zjednodušují a ulehčují tak ještě více práci. Seznámíme se s odlišnostmi a konstrukčními detaily, jejich přínosem pro používání při realizacích dřevostaveb. Možná zbude i čas na několik poznámek ke spojovacímu materiálu a jeho použitelnosti pro nosné konstrukce.
Ing. Jiří Odvárka, Martin Sazama

Ing. Jiří Odvárka, Martin Sazama

Ing. Jiří Odvárka, Martin Sazama

Ing. Jiří Odvárka, Martin Sazama

Současná pozice

MAFELL A.G.

Popis přednášejícího

Jiří Odvárka (na fotografii vpravo) působí na trhu v oblasti obrábění dřeva již od roku 1994. V současné době se věnuje pozici Area managera pro ČR, SR, Polsko, Ruská federace a Pobaltí, kde zajišťuje prodej, marketing a rozvoj značky Mafell. Martin Sazama má za sebou více než 20ti letou praxi v oboru. Působí jako technický poradce, zajišťuje zaškolení zákazníků, realizuje výstavy a veletrhy včetně předvádění novinek a doporučení produktů Mafell.

Novinky značky Mafell - systémové AKKU řešení

Silným motorům, extrémně robustní konstrukci, nejvyšší přesnosti a neobyčejně dlouhé životnosti produktů Mafell prakticky nejde nic vytknout a přesto stále častěji se zákazníci dotazovali na akumulátorová řešení. Společnost Mafell je díky high-tech maloseriové výrobě známa krátkou reakční dobou na podněty svých klientů. V tomto případě si zákazníci počkali o něco déle, ale výsledkem je propracované a elegantní systémové řešení, které přichází na trh právě tento podzim. Nenechte si ujít premiérové předvedení novinek od společnosti Mafell.

>> Stropní a podlahové systémy, konstrukční desky >>

Jiří Provázek

Jiří Provázek

Jiří Provázek

Jiří Provázek

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Funkce

produktový manažer

Popis přednášejícího

Na pozici produktového manažera pomáhá realizačním firmám řešit rozličné problematické stavební situace již více než 7 let. Před tímto obdobím působil více než 10 let jako aplikační technik pro dřevostavby. Jirka má praktické základy a na těch staví. Při řešení problémů jde rovnou k věci a můžete se spolehnout, že mu jen tak nic neunikne. Také díky jeho iniciativě a zapálení pro věc je na světě konstrukční deska RigiStabil.

Nové skladby a zkušenosti s převratnou konstrukční deskou RigiStabil

Když se dají dohromady výhody dvou nejpoužívanějších desek na bázi sádry, vznikne převratná konstrukční deska, bez které si brzy nedokážete stavbu ani představit. Desky RigiStabil si vzaly ze sádrokartonu zajímavou cenu a z Rigiduru pevnostní parametry, které v některých případech dokonce předčí. Kde můžete výhody RigiStabilu využít i Vaše společnost? Nenechte si ujít přednášku Jirky Provázka...
Ing. Michal Řehulka

Ing. Michal Řehulka

Ing. Michal Řehulka

Ing. Michal Řehulka

Současná pozice

CIUR a.s.

Funkce

technický a obchodní manager

Popis přednášejícího

Michal Řehulka je technickým a obchodním manažerem společnosti CIUR. Ve stavební praxi se pohybuje již 18 let, posledních 6 let se specializuje na akustiku a to jak na úrovni rodinných domů, tak i bytových objektů.

Akustika dřevěných stropů v praxi

Pravděpodobně nejvíce skloňované téma z oblasti akustiky dřevostaveb jsou dřevěné stropy. Skutečné pozitivní výsledky dokáže přinést pouze systémové řešení. V prezentaci se seznámíte s návrhem takového řešení dřevěného akustického stropu včetně provedených laboratorních měření.
Jaromír Kuncl

Jaromír Kuncl

Jaromír Kuncl

Jaromír Kuncl

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Funkce

market manager

Popis přednášejícího

Jaromír se v posledních 10 letech věnuje marketingu, ale řadu let působil také na pozici produktového manažera, kde získal řadu praktických zkušeností.

ActivAir s praktickými výsledky

Activ’Air je inovativní a trvalé řešení pro zkvalitnění ovzduší u vás doma nebo v kanceláři. Tato technologie neutralizuje formaldehyd. Výsledkem je čistý vzduch v interiéru, který mnohdy bývá kontaminovaný výpary např. z levných koberců, nábytku a bytového textilu...
Tomáš Heřman

Tomáš Heřman

Tomáš Heřman

Tomáš Heřman

Současná pozice

LASSELSBERGER, s.r.o.

Funkce

oddělení marketingu

Popis přednášejícího

Tomáš Heřman pracuje 12 let ve společnosti Lasselsberger, s.r.o. v oddělení marketingu, kde je zodpovědný za školící program značky RAKO. Úzce spolupracuje s oddělením projektového týmu a podílí se na předávání znalostí a zkušeností z aplikace keramických obkladových materiálů.

Balkony – příklady systémového řešení

Objekty balkonů patří mezi nejnáročnější oblasti montáže keramické dlažby. Keramický obklad je zde vystaven výrazným tepelným a vlhkostním zátěžím, kterým musí odolat. Systémové řešení balkonu RAKO bylo testováno certifikačním orgánem TZÚS Praha se simulovanou klimatickou zátěží, jejímž výsledkem je garance 10-ti let na systém pokládky.
Ing. Josef Mynář

Ing. Josef Mynář

Ing. Josef Mynář

Ing. Josef Mynář

Současná pozice

AGROP NOVA a.s.

Funkce

produktový specialista

Křížem vrstvené masivní dřevo v české stavební praxi

Spolu s technologií masivních panelů z křížem vrstveného dřeva se otevřely nové možnosti stavění. Efektivně ji lze využít pro objekty různých funkcí a čím dál více nachází uplatnění pro stavby bytové i nebytové, dokonce průmyslové a v neposlední řadě také vícepodlažní. Je skvělým řešením pro rekonstrukce, nástavby a přístavby, kde svojí jednoduchostí a flexibilitou s přehledem předčí jiné konstrukční systémy. Přinášíme tři praktické příklady z české praxe s využitím systému NOVATOP.

>> Fasády a střechy >>

Ing. Josef Šanda

Ing. Josef Šanda

Ing. Josef Šanda

Ing. Josef Šanda

Popis přednášejícího

Od roku 1990 do letošního roku působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, na katedře architektury. Otec byl ze stavařské rodiny, sám architekt a stavitel. Po stavební průmyslovce vystudoval ČVUT, fakultu stavební, obor pozemní stavby se specializací na teorie konstrukcí. Prošel pestrou praxí jak na akademické půdě, tak i ve stavební praxi.

Fasády rodinných domů

S obsahem přednášky vás budeme napínat do poslední chvíle. Pan Šanda přijal naši nabídku "živé" přednášky, která bude z větší míry založená na vašich přáních a požadavcích. Co by vás tedy o fasádách nejvíce zajímalo? Co vás s fasádami nejvíce trápí? Napište nám na email info@DrevoPortal.cz a ovlivněte i Vy obsah této přednášky...
Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Ing. Karel Sedláček, PhD.

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover

Funkce

technické poradenství

Popis přednášejícího

Ve společnosti Isover působí od roku 2006. Na pozici vedoucího oddělení technické podpory pak od roku 2009. Jako profesní zaměření má všechny aplikace, kde se využívají tepelněizolační materiály a to jak z tepelného, tak i akustického či protipožárního hlediska. Vědecky se nejvíce specializuje na konstrukce větraných fasád a šikmých střech. Kromě vzdělání na ČVUT je členem komory ČKAIT a znalcem v oboru zateplování.

Průlomová řešení v oblasti parotěsnosti

V dnešní době není urychlený vývoj nových technologií a materiálů jen v oblasti mobilních telefonů a další IT techniky, ale tento trend následují i další odvětví, stavebnictví nevyjímaje. V oblasti parotěsnosti došlo za poslední roky k řadě nových objevů a patentů, díky kterým se na trh dostávají i materiály, jež mění své vlastnosti dle potřeb stavby s ohledem na změny teplot a vlhkosti během ročního období. Jedním z takto vzniklých výrobků je i řada ISOVER Vario s nejnovější technologií XtraSafe.
Ing. Tomáš Pošta

Ing. Tomáš Pošta

Ing. Tomáš Pošta

Ing. Tomáš Pošta

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Weber

Funkce

produktový manažer

Popis přednášejícího

Absolvent Fakulty stavební ČVUT Praha, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb. Se stavebnictvím se potkával již od útlého dětství, pochází z ryze stavařské rodiny (již děd byl stavitel a oba jeho rodiče působili jako stavební projektanti). Stavařinu zná jak z pohledu projektanta za kancelářským stolem, či prknem, tak z pohledu stavbyvedoucího ze stavební buňky nebo lešení. Nyní pracuje jako produktový manažer pro zateplovací systémy a fasády v nadnárodní společnosti Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Zde s využitím svých znalostí a zkušeností nadnárodní firmy se podílí na vývoji a uvedení nových produktů a zateplovacích systémů na českém trhu.

Fasády Weber, ochrana obvodového pláště dřevostavby

Ochranu obvodového pláště většiny dřevostaveb zajištuje vnější tepelně izolační kompozitní systém – ETICS s omítkou. V případě dřevostavby s difuzně otevřeným obvodovým pláštěm to muže být pouze prodyšná základní vrstva vyztužená skleněnou síťovinou s prodyšnou omítkou. V obou případech je třeba vždy klást důraz na správný výběr omítky. Její vysoká životnost, nízké nároky na její údržbu, dlouhodobá odolnost proti růstu mikroorganismů (řas, plísní) představují hospodárné řešení celé fasády. Fasáda domu, není pouze věcí technickou, ale též věcí estetickou. Fasáda, to je vizitka každé stavby, na kterou se může každý podívat a zhodnotit výsledný dojem. Řešením, které vyšlo vstříc architektům a projektantům jsou omítky weber.design, díky kterým lze napodobit povrch režného cihelného, nebo kamenného zdiva, povrch monolitického betonu či dřeva.
Karel Bulín

Karel Bulín

Karel Bulín

Karel Bulín

Současná pozice

DÖRKEN s.r.o.

Funkce

technický poradce

Popis přednášejícího

Technický poradce se svérázným smyslem pro humor, který si však nebere žádné servítky. Pokud existuje nějaké řešení vašeho problému spojeného s fóliemi a doplňky pro fasády a šikmé střechy, je pan Bulín tou nanejvýš povolanou osobou.

Střechy bez jedů aneb normální je nemořit

Funkční fasáda nebo střecha musí pro svoji bezproblémovou životnost využívat kvalitní materiály zakomponované do vyladěné symfonie. O tom, že osvědčená melodie nepotřebuje další zbytečné hudební nástroje a pazvuky, se dozvíte v osobité přednášce Karla Bulína...
Jiří Bartoš

Jiří Bartoš

Jiří Bartoš

Jiří Bartoš

Současná pozice

SEMACZ, s. r. o.

Funkce

prodej, servis a hotline

Popis přednášejícího

Od roku 1991 až do roku 2005 působil na rozličných pozicích ve firmě ELK Fertighaus / ELK a.s. Prošel celý proces přípravy dřevostaveb od výroby, přes montáže domů (Německo a Rakousko), technické oddělení a přípravu výroby (Rakousko a ČR), konstrukční oddělení (Rakousko a ČR) až po prodej domů v ČR. Větší část roku 2006 pak působil jako hlavní projektant pro Irskou firmu na dřevostavby Öko-haus. V roce 2006 souběžně založil firmu SEMACZ s.r.o. která od té doby zajišťuje výhradní zastoupení – tedy prodej, servis a hotline softwaru SEMA pro Český a Slovenský trh.

SEMA – světově první software pro detailní zpracování klempířských systémů jako je opláštění fasád a střech

Konkrétní příklad využití nového modulu softwaru pro klempířské systémy – opláštění stěn a střech falcovanými plechy, ukončovací profily , automatické generování úhlů plechů, volná tvorba libovolného profilu plechu, automatické generování dílenských výkresů jednotlivých prvků, výpisy materiálů.
Dipl. Ing. Stefan Berbner, překlad Andrea Podlipská

Dipl. Ing. Stefan Berbner, překlad Andrea Podlipská

Dipl. Ing. Stefan Berbner, překlad Andrea Podlipská

Dipl. Ing. Stefan Berbner, překlad Andrea Podlipská

Současná pozice

INTHERMO GmbH, IZOTEM s.r.o.

Popis přednášejícího

Stefan Berbner- jednatel firmy Inthermo a původně technický zástupce pro Region východní Evropy a zemí Beneluxu. Při změně funkce ve firmě (před 2 mi roky) si region Čechy jako jediný ze svých bývalých regionů ponechal, neb ho okouzlila veselá česká mentalita a způsoby její komunikace... Překlad Andrea Podlipská – z firmy Izotem, která zastupuje výrobky Inthermo na Českém trhu.

Návrhy provedení fasád objektů

Vizualizace fasád pomocí programů na základě vzorníků Inthermo. Klasifikace fasádního tepelně izolačního systému Inthermo při zkouškách reakce na oheň jako B - s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, čl. 11 (pro oblast odstupových vzdáleností)
Pavla Bortlová

Pavla Bortlová

Pavla Bortlová

Pavla Bortlová

Současná pozice

PUIDUKODA CZ S.R.O.

Funkce

obchodní zástupce

Popis přednášejícího

Vystudovala jsem na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně a po krátké zkušenosti ve vědě a poté v evropské politice se vracím do provozu a získávám pracovní zkušenost na pile Javořice jako obchodní zástupce pro Itálii. Od roku 2010 pracuji jako obchodní zástupce pro ČR a SR u estonské firmy Puidukoda, která se zabývá hoblováním smrku, borovice a modřínu a exportuje své zboží po celém světě. V roce 2013 jsme založili vlastní sklad pro regionální prodej ve Zlíně a nadále zprostředkováváme velkoobchod standardních i speciálních dřevěných obkladů, teras, fasád a jiných prvků.

Zkušenosti a dobré příklady z montáží dřevěných teras a fasád v různých zemích

Stavění ze dřeva má dlouhou historii přerušenou různými historickými okolnostmi a je závislé na zvycích jednotlivých kultur a na zeměpisných šířkách. Tento vztah je různý jak u dřeva coby konstrukčního materiálu tak u dřeva jako obkladového či „designového“ prvku. Zatímco seveřan by si nekoupil palubku bez ošetření a barvy, český kutil si to představit nedovede, protože si přece vše dodělá doma a jihoevropan, ten by nejraději dřevo vůbec nepoužil. Jak se můžeme stavět k dřevěným obkladům my, abychom důvěru prohlubovali? Co můžeme dělat pro to, abychom snížili procento reklamací a zvýšili zájem u zákazníků, kteří ještě váhají? Pár příkladů dobré praxe a doporučení z různých zemí a od různých realizátorů nám ukáže, na co je třeba dbát při montážích ať už terasy nebo fasády a čemu se vyvarovat. Trvá-li zákazník na svém, je nutno ho na pár detailů a možných komplikací upozornit.
MgA. Patrik Zamazal

MgA. Patrik Zamazal

MgA. Patrik Zamazal

MgA. Patrik Zamazal

Současná pozice

MOLO ARCHITEKTI s.r.o.

Funkce

architekt

Popis přednášejícího

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v atelieru Architektury pod vedením Prof. akad. arch. Petra Keila. Absolvoval stáž UIAH v Helsinkách - obor Interiér u prof. Jana Vervena a stáž - HKU Utrecht. Deset let působil jako asistent v ateliéru Prof. akad. arch. Petra Keila na VŠUP. Po osmi letech vlastní architektonické a projekční činnosti založil ateliér MOLO ARCHITEKTI s.r.o., kde působí jako autorizovaný architekt ČKA. Jeho stavby nejsou pouze kvalitními architektonickými díly, ale jsou typické propracovanými technickými a konstrukčními detaily.

Praktické zkušenosti s fasádami dřevostaveb

Návrh architekta a skutečné provedení stavby jsou často dva velmi rozdílné světy. Nikoliv ovšem v ateliéru Patrika Zamazala, kde podrobné konstrukční detaily jdou ruku v ruce s architektonickým návrhem dřevostavby. Z přednášky budete odcházet se slovy "...kdyby tak pracovali všichni architekti"
Jiří Čtvrtník

Jiří Čtvrtník

Jiří Čtvrtník

Jiří Čtvrtník

Současná pozice

Almma s.r.o.

Funkce

vedoucího obchodu

Popis přednášejícího

Jiří Čtvrtník pracuje ve společnosti Almma s.r.o. od roku 2004. Začínal jako obchodně - technický konzultant. Zpočátku se věnoval hlavně maloobchodnímu prodeji, později byl klíčovou osobou v rámci spolupráce s velkoobchodními partnery. V současné době pracuje na pozici vedoucího obchodu. Je jedním z nejzkušenějších členů týmu Almma, což ho spolu s jeho talentem strukturovat dané téma předurčuje k roli školitele. Proto se ve firmě věnuje také vzdělávání obchodních zástupců i obchodních partnerů. Důležitý je pro něj kontakt s lidmi a zajímavá a různorodá práce.

Rolety nebo zaluzie? Almma poradi.

Z přednášky společnosti Almma s.r.o. si odnesete skvělý pocit. Proč si to myslíme? Protože nás v první řadě zajímají potřeby zákazníků, našich i vašich. Nasloucháme jejich požadavkům a hledáme pro ně optimální řešení. Poradíme i vám, jaký zvolit produkt z oblasti stínicí techniky – rolety nebo žaluzie? Nebo něco úplně jiného? Na co máte myslet při projektu i samotné stavbě. Jaká je nejvhodnější stavební příprava. Poradíme vám, jaká zvolit garážová vrata. Upozorníme vás na zvláštní situace, které mohou nastat. Zajistíme odborné zaměření i montáž nebo vás v těchto oborech kvalitně zaučíme. Se všemi produkty máme bohaté zkušenosti z 16-ti leté praxe. Navíc již řadu let spolupracujeme s realizačními firmami, které se zabývají jenom dřevostavbami. Víme tak zcela bezpečně, kdy, kde, co a jak použít.

FAQ - Nejčastější otázky

Jak se mohu včas dozvědět o spuštění registrace na desátý ročník konference Dřevostavby v praxi 2016?

Sledujte stránky www.DrevostavbyVpraxi.cz nebo www.DrevoPortal.cz.

Můžete se také přihlásit k odběru aktualit na facebooku anebo youtube kanálu, kde jsou publikovány jednotlivé přednášky.

Pokud jste se zúčastnil/a konference v roce 2014 nebo 2015, obdržíte pozvánku emailem. Včas Vás budou také jistě informovat partneři konference.

Další možností, která Vám zajistí kromě zprávy o registraci také celou řadu užitečných informací a aktualit je registrace do Klubu DřevoPortál.

 

Je možné představit naše produkty nebo služby na konferenci DvP10?

Ano, jistě. Velká část prostoru je již partnersky obsazena, ale stále hledáme nové a zajímavé produkty a partnery, které by mohli zajímat také naše účastníky.

Máme jedno pravidlo, které říká, že jeden typ produktu může na konferenci prezentovat pouze jedna společnost. Kontaktujte nás (viz. kontakt na organizátory níže) a probereme spolu aktuální možnosti...

 

Zúčastnil jsem se ročníku 2015 a chtěl bych si připomenout jednu přednášku. Mohu ji někde dohledat?

Všechny přednášky (s jejichž publikování přednášející souhlasí) najdete na www.DrevoPortal.cz. Přednášky jsou publikovány postupně po jednotlivých blocích, podle programu konference. Kompletní přehled již publikovaných videí (z loňského i předchozích ročníků) najdete na tomto kanálu YouTube.

Minulé ročníky konference DvP

Partneři, kontakty

Kontakt na organizátory

DřevoPortál.cz Stanislav Müller, DiS. DřevoPortál.cz 605 238 969 muller@DrevoPortal.cz www.DrevoPortal.cz
Divize Rigips, SGCP CZ a.s. Jiří Provázek Divize Rigips, SGCP CZ a.s. 731 642 254 jiri.provazek@saint-gobain.com www.rigips.cz

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

A-GLASS Recycling s.r.o.
BeA CS, spol.s r.o.
CIUR a.s.
IZOTEM s.r.o.
MAFELL A.G.
SEMACZ, s. r. o.
SFS intec s.r.o.
PUIDUKODA CZ S.R.O.
VVÚD, Praha, s.p.
CIKO s.r.o.
LASSELSBERGER, s.r.o.
Almma s.r.o.
AGROP NOVA a.s.
UCEEB ČVUT v Praze

Vystavovatelé

FAKRO CZECH s.r.o.
PALCO s.r.o.
V-systém elektro s.r.o.
LINDAB s.r.o.
HAIDY a.s.
Řídící systémy, spol. s r.o.
WILD STONE TRADING s.r.o.
Adler Česko s.r.o.
Klinker Centrum s.r.o.