Přednášející

Medailonky přednášejících a jejich témata

Ing. Arch. Roland Matzig

Ing. Arch. Roland Matzig

Ing. Arch. Roland Matzig

Ing. Arch. Roland Matzig

Současná pozice

R-M-P architektem und ingenieure

Popis přednášejícího

 • narozen 1956

 • 1970–1973: vzdělání v oboru projektování staveb, další vzdělání v oboru stavební technologie, maturita v oboru

 • 1973–1977: studium architektury v rekordním čase 8 semestrů (Odborná vysoká škola Karlsruhe), průměrný prospěch u závěrečných zkoušek 1.0 (Dipl. Ing.)

 • od roku 1978: samostatný architekt s realizacemi v Německu, Nizozemí, Belgii, Lucembursku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Rakousku a Austrálii

 • 1998: první realizovaný pasivní dům

 • 2000: členství v ARCHITOS a zakládající člen ARCHITOS-Deutschland

 • od roku 2005: všechny projekty ateliéru splňují kvalitativní požadavky na pasivní dům

 • 2007: první certifikovaný projektant pasivních domů v Bádensku-Württembersku

 • od roku 2007: činný jako lektor při vzdělávání projektantů pasivních domů

 • 2008: založení spolku Pro Passivhaus e.V. (PPH)

 • od roku 2008: člen poroty soutěže International-Stage Saint-Gobain Multi-Comfort-House Student Contest

 • 2009: založení společenství architektů pasivních domů greenX

 • od roku 2009: lektorská činnost v evropských zemích i v anglickém jazyce

 • 2010: založení společnosti Passivhaus Design Solutions (PDS) Ltd. v Londýně / Velká Británie

 • 2010: certifikován jako CEPH Trainer na Institutu pro pasivní domy v Darmstadtu

 • 2010: uveden v „Lexikonu německých řečníků“

 • 2011: vyznamenán cenou Energy Efficiency Award udělovanou společností Saint-Gobain ISOVER G+H AG v Barceloně / Španělsko

 • 2011: vyznamenán cenou spolkové země Bádensko-Württembersko za přínos pro životní prostředí

 • 2011: vyznamenán zvláštní cenou města Mannheim za rekonstrukci obytného a obchodního domu na pasivní dům

 • 2011: člen dozorčí rady agentury města Mannheim pro ochranu klimatu

 • 2012: založení společnosti r-m-p Consulting GmbH, poradenské firmy v oblasti efektivního využívání energie, pasivních domů, mediace ve stavebnictví a projektového managementu

 • 2012: spolupracující partner Agentury pro efektivní využívání energie (E2A) v Ludwigshafenu

 • 2013: spolupracující partner clusteru Energie a životní prostředí společnosti Metropolregion Rhein-Neckar GmbH

 • 2013: vyznamenán cenou města Mannheim za přínos pro životní prostředí

 • 2013: vyznamenán cenou Goldener Helios udělovanou Agenturou pro efektivní využívání energie (E2A)

 • od roku 2014: člen DENA (Německá agentura pro energii)

 • od roku 2015: interní školitel v mezinárodních koncernech se zaměřením na efektivní využívání energie, pasivní domy, komfortní domy

 • od roku 2016: člen pracovní skupiny DENA pro provádění energeticky úsporných rekonstrukcí

 • od roku 2017: vývoj prefabrikovaných stavebních dílců pro energeticky úsporné rekonstrukce

Pro Rolanda Matziga je klíčové, že své vizionářské ideje
nejen rozvíjí, ale že je také realizuje
s plným nasazením.

Znamená to pro něj „aktivní vytváření budoucnosti“.

Přednáška : Spolupráce projektanta a realizačních firem v Německu – přednosti a zápory energeticky účinných staveb, v čem jsou rizika a jak jim předcházet.

Ing. Martin Jirků / Jiří Martinát

Ing. Martin Jirků / Jiří Martinát

Ing. Martin Jirků / Jiří Martinát

Ing. Martin Jirků / Jiří Martinát

Popis přednášejícího

Ing. Martin Jirků přes 20 let aktivně působí v povrchových úpravách stavebních materiálů a to zejména budov.

Od roku 1998 pracuje ve výrobním závodě na barvy, penetrace a omítkoviny ve Slaném.

V rámci své pracovní činnosti se aktivně věnuje technické problematice úpravy fasád, dřeva, interiéru domu a další problematice spojené s výrobním sortimentem.

Přednáška : Dvojité zateplení včetně praktického využití

Mgr. Pavel Svatoš

Mgr. Pavel Svatoš

Mgr. Pavel Svatoš

Mgr. Pavel Svatoš

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Weber

Funkce

Produktový Manažer

Popis přednášejícího

V divizi Weber, společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. působí od roku 2008. Nejprve jako regionální obchodně technický poradce – specialista pro podlahové systémy a lepidla na obklady a dlažby. Od roku 2012 pak jako produktový manager pro výrobkové portfolio podlah.

V současnosti se podílí zejména na vývoji a dotváření produktových řad v oblasti samonivelačních hmot, potěrů, epoxidových materiálů a příslušenství k těmto materiálům, včetně navrhování, testování a certifikování podlahových systémů. Divizi Weber zastupuje i v rámci jednání Cechu podlahářů ČR.

Přestože je absolventem Pedagogické fakulty v oboru matematika – technické předměty, působí ve stavebnictví nepřetržitě více než 15 let.

Přednáška : Aplikace hydroizolačních stěrek na suché podlahy v koupelnách a zásady montáže

Ing. arch. Jaroslav Svěrek

Ing. arch. Jaroslav Svěrek

Ing. arch. Jaroslav Svěrek

Ing. arch. Jaroslav Svěrek

Současná pozice

Masak & Partner s.r.o.

Funkce

specialista památek/ projekční tým

Popis přednášejícího

Vystudoval Fakultu architektury v Praze.

Celý profesní život se věnuje problematice historických objektů.

V letech 2000 – 2012 pracoval v ateliéru prof. Girsy, od roku 2012 pracuje v atelieru Masák & partner, kde se věnuje obnově památek, v současné době hlavně Libušínu Dušana Jurkoviče na Pustevnách.

 

Přednáška :

Bude zaměřena na obnovu chaty Libušín na Pustevnách, kterou zničil požár v roce 2014.

Ing. Pavel Chytil, Ph.D.

Ing. Pavel Chytil, Ph.D.

Ing. Pavel Chytil, Ph.D.

Ing. Pavel Chytil, Ph.D.

Funkce

jednatel MoistureGuard, s.r.o.

Popis přednášejícího

Po studiích dostal nabídku provádět výzkum v předním výzkumném centru v USA (11 let) pro rozpoznávání řeči a mluvčích. Zde postupně přešel do oblasti biomedicínského inženýrství – senzorové systémy a detekce signálů, ze kterého následně získal doktorát.

V jeho profesionální kariéře měl na starosti jak výzkum či podporu výzkumu v úzce profilovaných skupinách pro vývoj senzorů a senzorových systému, tak vývojové a provozní činnosti jako IT ředitel v 10000+ podnicích.

V současné době se věnuje různým inovativním IT technologiím, ale hlavně pak inovativním senzorům a jejich využití v různých aplikacích.

Přednáška : Systémy pro monitoring konstrukcí dřevostaveb

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Současná pozice

Stavební fakulta, ČVUT v Praze

Funkce

docent

Popis přednášejícího

Působí jako docent na Katedře technických zařízení budov, Stavební fakulta, ČVUT v Praze, kde je také zástupcem vedoucího katedry. Garantuje stavební program Inteligentní budovy. Zabývá se oblastí Technických zařízení budov, zejména systémy vytápění a větrání,  oblastí obnovitelných zdrojů energie a energetické náročnosti budov. Působí v několika odborných společnostech zabývajících se touto tématikou.

Přednáška : Přednáška Vnitřní prostředí a větrání budov

Účelem budov je vytvořit prostředí vhodné pro dlouhý pobyt člověka. Požadavky na toto prostředí jsou různé a mohou se měnit s ohledem na individuální potřeby osob. Přednáška se zabývá požadavky na prostředí zejména s ohledem na větrání budov. Uvedeny jsou zkušenosti s různými větracími systémy i chyby, které se v budovách vyskytují.

Lukáš Kupka

Lukáš Kupka

Lukáš Kupka

Lukáš Kupka

Současná pozice

Schiedel

Funkce

Key account manager

Popis přednášejícího

Lukáš Kupka nastoupil do společnosti Schiedel v polovině roku 2015 na pozici Key account manager. Má na starosti segment dřevostaveb a obecně montovaných staveb v celé ČR. V tomto odvětví je zodpovědný za prodej a montáže prefabrikovaných a nerezových komínových systémů, komínových systémů s integrovanou krbovou vložkou KINGFIRE a nově i za rekuperační systém Schiedel KombiAir.

 

Během své předchozí kariéry působil Lukáš Kupka na pozicích project manager ve stavebních firmách a také na pozici Key account manager u předního výrobce vzduchotechnických rekuperačních jednotek.

Přednáška : Ventilační systémy a krbové jednotky jako součást dřevostaveb.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Popis přednášejícího

Je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze. Studijně pobýval na univerzitách a vědeckovýzkumných ústavech v Evropě, Austrálii, Japonsku a Kanadě.

Na ČVUT v Praze postupně působil jako asistent, odborný asistent, docent a vedoucí oddělení vědy ČVUT. Pod jeho vedením bylo obhájeno 11 doktorských prací PhD.

V současnosti přednáší dřevěné konstrukce a dřevostavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Katalánské technické univerzitě v Barceloně a Minho univerzitě v Guimarães. Vede též oddělení materiálů a konstrukcí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

Je zpracovatelem 24 odborných knih a skript o dřevěných konstrukcích a dřevostavbách pro studenty středních odborných škol, studenty ČVUT a autorizované inženýry ČKAIT. Je též autorem více než 160 odborných publikací a dále též řady patentů a užitných vzorů.

V rámci projektu Leonardo da Vinci se podílel na vzniku dvou příruček pro střední a východní Evropu se zaměřením na dřevěné konstrukce, které byly přeloženy do němčiny, angličtiny a polštiny.

Je zpracovatelem ČSN EN pro navrhování dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru. Byl též členem 6-ti členného týmu pro přípravu 2. generace další části Eurokódu 5, zaměřené na kompozitní dřevobetonové konstrukce.

Na národní úrovni je zapojen do činnosti těchto technických normalizačních komisí:

předseda TNK 34 – Dřevěné konstrukce,

člen TNK 27 – Požární bezpečnost staveb,

člen TNK 38 – Spolehlivost stavebních konstrukcí,

člen TNK 135 – Dřevo a výrobky na bázi dřeva.

Na mezinárodní úrovni zastupuje ČR v těchto technických normalizačních komisích:

ISO/TC 165 – Dřevěné konstrukce, CEN/TC 250/SC 5 – Konstrukční Eurokódy/Dřevěné konstrukce.

Je též předsedou Dřevařské společnosti při Českém svazu stavebních inženýrů a předsedou dozorčí rady nadace Dřevo pro život.

Za vědeckou, pedagogickou a odbornou činnost mu byly uděleny tyto medaile ČVUT – Bažantova, Rektorysova a Šolínova.

Přednáška : Požární problematika dřevostaveb – nové poznatky o požární odolnosti lehkých dřevěných skeletů

Mgr. Marcela Berčíková

Mgr. Marcela Berčíková

Mgr. Marcela Berčíková

Mgr. Marcela Berčíková

Současná pozice

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Funkce

Vedoucí oddělení radonového programu

Popis přednášejícího

Vedoucí oddělení radonového programu, to času zastupující ředitelka odboru usměrňování expozic

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Expert v mezinárodní skupině HERCA

Spolupráce na projektech IAEA Vídeň

Vystudovala Universitu Karlovu, přírodovědecká fakulta

Přednáška : Radon ve stavbách

V prezentaci bude podána informace o radonu o zdrojích radonu, co jsou to přírodní zdroje záření, proč jsou státem regulovány a jakým způsobem. Radon jako skrytá vada. Protiradonová opatření a dotace.

Ing. arch. Josef Hoffmann

Ing. arch. Josef Hoffmann

Ing. arch. Josef Hoffmann

Ing. arch. Josef Hoffmann

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover

Funkce

Manažer technické podpory - vegetační střechy

Popis přednášejícího

Vystudoval ČVUT v Praze.

Ve společnosti Isover působí od roku 2017. Na pozici manažera technické podpory. Jako profesní zaměření má aplikace vegetačních střech jak na ploché střechy, tak i na střechy šikmé a speciální aplikace.

Druhým zaměřením je trvale udržitelný rozvoj a ekologické stránky výrobků.

Přednáší na odborných konferencích tématiku vegetačních střech.

Přednáška : Nadkrokevní izolace a vegetační střechy

Vojtěch Zítek / Ing. Tomáš Kainráth, DiS.

Vojtěch Zítek / Ing. Tomáš Kainráth, DiS.

Vojtěch Zítek / Ing. Tomáš Kainráth, DiS.

Vojtěch Zítek / Ing. Tomáš Kainráth, DiS.

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips

Funkce

Produktový manažer

Popis přednášejícího

Vojtěch Zítek – ve společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divizi Rigips pracuji více než 5 let. Prvním rokem jsem pracoval na pozici technického poradce v Centru technické podpory, kde jsem měl možnost seznámit se s všední i nevšední problematikou „suché výstavby“ v praxi.

Poslední 4 roky působím na pozici produktového manažera se svěřenými segmenty – podhledy pro řešení vnitřní akustiky prostoru, kovové příslušenství a ocelové profily, kde se zabývám otázkami technických vlastností produktů, jejich implementace do systému Rigips a dále pak problematikou vázanou na uvádění výrobků na trh.

Mimo to se dlouhou dobou zabývám problematikou BIM (Building Information Management/Modeling) nejen z pozice výrobce, ale i praktického využití dat.

 

Ing. Tomáš Kainráth, DiS. vystudoval obory dřevěných konstrukcí na VOŠ a SPŠ Volyně, Technickou univerzitu ve Zvolenu a Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

Od roku 2015 působí ve firmě SEMACZ, kde má na starosti prodej softwaru a technickou podporu pro uživatele v ČR a SR.

Druhým zaměřením je projekce výrobních dokumentací dřevěných konstrukcí.

Současná pozice: SEMACZ

Funkce: Projektant dřevěných konstrukcí + pracovník technické podpory pro SEMA software

 

Přednáška : SEMA a nové skladby Rigips v dřevostavbách

Ing. Jiří Odvárka

Ing. Jiří Odvárka

Ing. Jiří Odvárka

Ing. Jiří Odvárka

Současná pozice

MAFELL A.G.

Funkce

Area Manager

Popis přednášejícího

Jiří Odvárka působí na trhu v oblasti obrábění dřeva již od roku 1994.

V současné době působí na pozici Area Manager pro ČR, SR, Polsko, Ruskou federaci a Pobaltí, kde zajišťuje prodej, marketing a rozvoj značky Mafell.

 

Přednáška : Novinky Mafell A.G. v oblasti dřevostaveb

Dipl. ing. Stefan Berbner / Andrea Podlipská

Dipl. ing. Stefan Berbner / Andrea Podlipská

Dipl. ing. Stefan Berbner / Andrea Podlipská

Dipl. ing. Stefan Berbner / Andrea Podlipská

Současná pozice

INTHERMO GmbH / IZOTEM s.r.o.

Funkce

Obchodní manažer Inthermo / Obchodně technický poradce IZOTEM s.r.o.

Popis přednášejícího

Stefan Berbner – jednatel firmy Inthermo a původně technický zástupce pro region východní Evropy a zemí Beneluxu. Při změně funkce ve firmě (před 3roky) si region Česko jako jediný ze svých bývalých regionů ponechal, okouzlila ho veselá česká mentalita a způsoby její komunikace… (Překlad Andrea Podlipská – z firmy Izotem, která zastupuje výrobky Inthermo na českém trhu.)

Přednáška : Správné napojení rolet na ekologické fasádní systémy

Spojení okna a rolety je na objektu něco zcela přirozeného. Přesto musí být především u ekologických izolantů napojení rolet na fasádu důkladně naplánováno a solidně provedeno tak, aby byla zajištěna dlouhodobá záruka. Ukážeme vám jak na to.

Ing. Karel Sedláček, Ph. D.

Ing. Karel Sedláček, Ph. D.

Ing. Karel Sedláček, Ph. D.

Ing. Karel Sedláček, Ph. D.

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover

Funkce

Vedoucí technické podpory

Popis přednášejícího

V divizi Isover společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  působí od roku 2006. Na pozici vedoucího oddělení technické podpory pak od roku 2009.

Jako profesní zaměření má všechny aplikace, kde se využívají tepelněizolační materiály a to jak z tepelného, tak i akustického či protipožárního hlediska. Vědecky se nejvíce specializuje na konstrukce větraných fasád a šikmých střech.

Kromě vzdělání na ČVUT je členem komory ČKAIT a znalcem v oboru zateplování.

 

Přednáška : Akustika podlah - nové zkoušky izolantů

Ing. Tomáš Pošta

Ing. Tomáš Pošta

Ing. Tomáš Pošta

Ing. Tomáš Pošta

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber

Funkce

Produktový manažer

Popis přednášejícího

V divizi Weber SGCP CZ a.s. působí od roku 1998. Nejprve jako obchodně technický poradce, později jako manažer pro klíčové zákazníky, od roku 2008 pak jako produktový manager pro fasády a zateplovací systémy.

Současně se spolupodílí na vývoji jednotlivých komponentů i celých zateplovacích systémů včetně jejich testování a certifikace. Divizi Weber SGCP CZ a.s.též zastupuje v rámci jednání Cechu pro zateplování budov.

Přednáška : Problematika fasád a čištění

Tomáš Heřman

Tomáš Heřman

Tomáš Heřman

Tomáš Heřman

Současná pozice

Lasselsberger, s.r.o.

Funkce

Zákaznický servis

Popis přednášejícího

Tomáš Heřman pracuje 14 let ve společnosti Lasselsberger, s.r.o. v oddělení marketingu, kde je zodpovědný za školící program značky RAKO.

Úzce spolupracuje s oddělením projektového týmu a podílí se na předávání znalostí a zkušeností z aplikace keramických obkladových materiálů.

Přednáška : Problematika pokládky koupelen v suché výstavbě

Pokládka na nestabilní podklady jako jsou OSB desky nebo dřevotříska vyžaduje odlišné pracovní postupy než jsme zvyklí u betonu nebo u zděných konstrukcí. A pokud se jedná o koupelnu s elektrickým podlahovým vytápěním, nároky na pokládku ještě narůstají.

Ing. Roman Šubrt

Ing. Roman Šubrt

Ing. Roman Šubrt

Ing. Roman Šubrt

Současná pozice

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Funkce

Vedoucí prodeje

Popis přednášejícího

V roce 1987 absolvoval ČVUT fakulta stavební obor pozemní stavby.

Od roku 1987 postupně pracoval jako projektant a vedoucí realizací v oboru pozemních staveb, vedoucí prodeje u mezinárodního výrobce sanitární techniky a obchodně technický zástupce výrobce v oblasti větrací techniky a technických zařízení pro nízkoenergetické a pasivní stavby.

Od roku 2013 pracuje u švýcarského výrobce Zehnder jako vedoucí prodeje komfortního větrání s rekuperací tepla. S návrhem a realizacemi komfortního vnitřního klima v rodinných domech a bytech má dlouholeté zkušenosti. Úzce spolupracuje s kolegy z Německa, Holandska a jiných zemí v rámci Zehnder Group.

Přednáška : Praktické příklady komfortního větrání s rekuperací tepla a designových radiátorů

Dřevostavby jsou stále vzduchotěsnější. Šetří tím sice tepelnou energii, činí však nepostradatelným systém řízeného větrání, neboť větrání okny je nedostatečné a nepravidelné. Se systémem komfortního větrání mohou okna zůstat zavřená, prostory budou i tak nepřetržitě zásobeny čerstvým, čistým vzduchem a zároveň bude snižován obsah CO2. Tím je podpořena pohoda, dobrý spánek, schopnost soustředění se a výkonnost. Uživatelé domu ocení také jemné filtry, zachycující prach a částice pylu. Zpětným ziskem tepla navíc šetříme tepelnou energii, kterou ztrácíme při větrání oknem. Zehnder představuje technologickou a designovou špičku v oboru řízeného větrání s rekuperací tepla. Desítky let zkušeností s vývojem a výrobou stejně jako nespočet instalovaných větracích systémů svědčí o vysoké kvalitě, spolehlivosti a funkčnosti systémů komfortního větrání Zehnder, podtržené možnosti získání prodloužené 5 leté záruky – a to bez navýšení ceny. Na prezentaci Vám představíme praktické příklady systémů větrání, které ilustrují řešení v různě velkých objektech a nejprodávanější designové radiátory.

Workshopy

Lukáš Sodomka / Miloš Srch

Lukáš Sodomka / Miloš Srch

Lukáš Sodomka / Miloš Srch

Lukáš Sodomka / Miloš Srch

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips

Funkce

Technický specialista / Demonstrátor

WORKSHOP : Nové techniky tmelení

Jiří Fischhof

Jiří Fischhof

Jiří Fischhof

Jiří Fischhof

Současná pozice

Bella Pietra s.r.o.

Funkce

Obchodní ředitel

WORKSHOP : Kámen v dřevostavbách

Ing. Martin Jirků

Ing. Martin Jirků

Ing. Martin Jirků

Ing. Martin Jirků

Popis přednášejícího

Přes 20 let aktivně působí v povrchových úpravách stavebních materiálů a to zejména budov.

Od roku 1998 pracuje ve výrobním závodě na barvy, penetrace a omítkoviny ve Slaném.

V rámci své pracovní činnosti se aktivně věnuje technické problematice úpravy fasád, dřeva, interiéru domu a další problematice spojené s výrobním sortimentem.

WORKSHOP : Ochrana dřevěných prvků

Jiří Bartoš

Jiří Bartoš

Jiří Bartoš

Jiří Bartoš

Současná pozice

SEMACZ s.r.o.

Funkce

jednatel

WORKSHOP : Tipy a triky v SEMA

Ing. Karel Sedláček, Ph. D.

Ing. Karel Sedláček, Ph. D.

Ing. Karel Sedláček, Ph. D.

Ing. Karel Sedláček, Ph. D.

Současná pozice

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover

Funkce

Vedoucí technické podpory

Popis přednášejícího

V divizi Isover společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  působí od roku 2006. Na pozici vedoucího oddělení technické podpory pak od roku 2009.

Jako profesní zaměření má všechny aplikace, kde se využívají tepelněizolační materiály a to jak z tepelného, tak i akustického či protipožárního hlediska. Vědecky se nejvíce specializuje na konstrukce větraných fasád a šikmých střech.

Kromě vzdělání na ČVUT je členem komory ČKAIT a znalcem v oboru zateplování.

 

WORKSHOP : Montážní zásady parozábrany

Program

Čtvrtek 31. 10. 2019

8:30 - 9:30

Registrace účastníků konference

9:30 - 9:40

Zahájení

9:40 - 10:50

1. přednáškový blok

Současný stav a vize budoucnosti dřevostaveb

Ing. Lenka Trandová Ředitelka ADMD Asociace dodavatelů montovaných domů

Radon ve stavbách

Mgr. Marcela Berčíková Vedoucí oddělení radonového programu SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Praktické příklady komfortního větrání s rekuperací tepla a designových radiátorů

Ing. Roman Šubrt Vedoucí prodeje Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

SEMA a nové skladby Rigips v dřevostavbách

Vojtěch Zítek / Ing. Tomáš Kainráth, DiS. Produktový manažer Rigips / Projektant dřevěných konstrukcí + pracovník technické podpory pro SEMA software Divize Rigips, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. / SEMACZ s.r.o.
10:50 - 11:10

Přestávka

11:10 - 12:10

2. přednáškový blok

Nadkrokevní izolace se zaměřením na řešení vzduchotěsnosti

Karel Bulín Technický poradce pro ČR Dörken s.r.o

Akustika podlah - nové zkoušky izolantů

Ing. Karel Sedláček, Ph.D. Vedoucí oddělení materiálově-technické podpory Isover Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Problematika fasád a čištění

Ing. Tomáš Pošta Produktový manažer Weber Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
12:10-13:45

Oběd

13:45 - 15:35

3. přednáškový blok

Novinka Mafell A.G. v oblasti dřevostaveb

Ing. Jiří Vodvárka Area Manager Mafell A.G. Mafell A.G.

Spolupráce projektanta a realizačních firem v Německu - Přednosti a zápory energeticky účinných staveb, v čem jsou rizika a jak jim předcházet.

Dipl.-Ing. (FH) Architekt Roland Matzig R-M-P architekten und ingenieure - Německo

Požární problematika dřevostaveb – nové poznatky o požární odolnosti lehkých dřevěných skeletů

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
15:35 - 16:00

Přestávka

16:00 - 17:20

4. přednáškový blok

Problematika pokládky koupelen v suché výstavbě

Tomáš Heřman Školení/training Rako LASSELSBERGER, s.r.o.

Ventilační systémy a krbové jednotky jako součást dřevostaveb

Lukáš Kupka Key account manager Schiedel, s.r.o.

Dvojité zateplení vč. praktického využití

Ing. Martin Jirků / Jiří Martinát STACHEMA CZ s.r.o. / ECORAW.RDP s.r.o.

Obnova památky chaty Libušín

Ing. arch. Jaroslav Svěrek Architekt Masak & Partner s.r.o. Masak & Partner s.r.o.
20:00 - 24:00

Společenský večer

Pátek 1. 11. 2019

9:30 - 10:50

5. přednáškový blok

Systémy pro monitoring konstrukcí dřevostaveb

Tomáš Pelikán Jednatel MoistureGuard, s.r.o. MoistureGuard, s.r.o.

Vnitřní prostředí a větrání budov

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Montáž suché podlahy

Veronika Švejdová / David Marek Technický poradce / demonstrátor Divize Rigips, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
10:50 - 11:05

Přestávka

11:05 - 12:25

6. přednáškový blok

Nadkrokevní izolace a vegetační střechy

Ing. arch. Josef Hoffmann Manažer technické podpory – vegetační střechy Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Aplikace hydroizolačních stěrek na suché podlahy v koupelnách a zásady montáže

Michal Zajíc Produktový manažer Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
12:25 - 14:00

Oběd

Workshopy 31.10.2019

11:30 - 12:30

Kámen v dřevostavbách

Jiří Fischhof Obchodní ředitel Bella Pietra s.r.o.
11:30 - 12:30

Ochrana dřevěných prvků

Ing. Martin Jirků STACHEMA CZ s.r.o.
11:30 - 12:30

Ventilační systémy a krbové jednotky jako součást dřevostaveb

Lukáš Kupka Key account manager Schiedel, s.r.o.
14:00 - 15:00

Tipy a triky v Sema

Jiří Bartoš Jednatel SEMACZ s.r.o. SEMACZ s.r.o.
14:00 - 15:00

Kvalitní lepení s produkty SIGA za těžkých podmínek - jako je zima a vlhko

Radek Urbánek Application Advisor – Czech Republic SIGA
16:10 - 17:10

Montážní zásady parozábrany

Ing. Karel Sedláček, Ph.D. Vedoucí oddělení materiálově-technické podpory Isover Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
16:10 - 17:10

Nové techniky tmelení

Lukáš Sodomka / Miloš Srch Technický specialista / Demonstrátor Divize Rigips, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Partneři, kontakty

Kontakt na organizátory

Divize Rigips, SGCP CZ a.s. Zdeněk Černošek Divize Rigips, SGCP CZ a.s. 733 674 156 zdenek.cernosek2@saint-gobain.com www.rigips.cz
Organizátorka Zuzana Láníková AZ Promo s.r.o. jednatelka 603 494 101 zlanikova@azpromo.cz www.azpromo.cz

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Záštita konference

Mediální partneři

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE DŘEVOSTAVBY V PRAXI 12 - 2018

Dvanáctý ročník odborné konference Dřevostavby v praxi hostil ve čtvrtek a pátek,
25. a 26. října 2018, již tradičně hotel Skalský dvůr na Vysočině.

I přesto, že v tomto termínu byla stavební sezóna ještě v plném proudu, sešlo se zde téměř 300 účastníků sdílejících společné téma – dřevostavby. Ranní registrace proběhla klasicky v bleskovém tempu a účastníci obdrželi malé pozornosti v taškách. Jako tištěnou připomínku si také mohli pořídit speciální vydání tištěného magazínu PROFIS. Záznamy přednášek budou průběžně zveřejňovány v tomto roce na stránkách PROFISportal.cz a na youtube kanálu DřevoPortál.

Úvodní slovo tentokrát patřilo Josefu Voborníkovi, který zde reprezentoval Cech podlahářů. Jeho přednáška byla nabitá praktickými zkušenostmi, nesla se v duchu svého názvu “Nebojte se dřevěných podlah” a byla spojená s vystoupením Ing. Lukáše Koppa. Cílem odborného garanta Standy Müllera bylo přimět účastníky přemýšlet nad tím, co se dnes dělá a nedělá ze dřeva a co by se dělat mohlo. Oba přednášející tento záměr naplnili na výbornou a o jejich přenášce se v kuloárech mluvilo celý den.

Program celé akce byl opět naplněný až po okraj. Po oba dny prováděla účastníky náročným programem půvabná Petra Pacáková, která opět pomohla vykouzlit neformální a přátelskou atmosféru. Jí i dvěma technikům u moderátorského stolku patří velké díky za hladký průběh hlavního programu.

V druhém bloku vystoupil již tradičně MgA. Patrik Zamazal, tentokrát s praktickými zkušenostmi z návrhu a realizace plochých střech. Ing. Jan Klečka zahajoval čtvrtý blok s tématem “Dopady zvyšující se vzduchotěsnosti staveb”.

Souběžně s přednáškami proběhlo deset pracovních workshopů, zaměřených na nejrůznější problematiku dřevostaveb.

Večerní program byl jako obvykle pestrý a každý z účastníků si našel to své. Klidnější povahy zaujalo vyprávění Rudolfa Krautschneidera z jeho plaveb po celém světě. Adrenalin naopak proudil při turnaji ve stolním fotbálku pro osm hráčů. Zlaté medaile v podobě jedinečného piva z dílny Pivovar Matuška nakonec obdrželi všichni finalisté. Završením večera bylo protažení při malé diskotéce.

Páteční ranní blok otevíral Ing. Petr Novák s přednáškou “Jak na efektivní marketing ve stavebnictví” a dopolední program uzavírala poutavá přednáška prof. Ing. Antona Osvalda, CSc. s názvem “Požiarna odolnosť drevených stavebných konštrukcií”.

Organizátoři konference Dřevostavby v praxi jsou již známí neustálým rozvíjením celé akce, a proto jim velmi záleží na zpětné vazbě. Tomu odpovídalo i množství hodnotných cen, které si odneslo na čtyři desítky účastníků za slosované dotazníky spokojenosti.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na skvělém průběhu akce podíleli. Ať už to byli organizátoři, účastníci nebo partneři, všichni se postarali o to, aby tu byla pohoda a výborná atmosféra“, doplnil závěrečné rozloučení Petry Pacákové zakladatel konference Jiří provázek společně s organizátorem a odborným garantem akce, Standou Müllerem.

FAKTICKÉ ÚDAJE O KONFERENCI DŘEVOSTAVBY V PRAXI 12 (2018)

Účast:

296 registrovaných osob ubytovaných ve třech hotelích na Vysočině
31 partnerů, bez jejichž podpory by konference neproběhla:

Organizátor:

Stanislav Müller, DiS. a divize Rigips, SGCP CZ a.s.

Generální partner:

divize RIGIPS, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Hlavní partneři:

Divize ISOVER a Divize WEBER, SGCP CZ a.s., DÖRKEN s.r.o.  PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

Partneři:

FESTOOL CZ s.r.o., IZOTEM s.r.o., LASSELSBERGER s.r.o., STACHEMA CZ s.r.o., PUIDUKODA CZ s.r.o., SERAFIN CAMPESTRINI s. r. o.,  ZEHNDER GROUP Czech Republic s.r.o., REHAU, s.r.o., NEXWARM.CZ, s.r.o.

Vystavovatelé:

MAFELL a.g., BeA CS, s.r.o., CIUR a.s., GEFOS a.s., SAKALSEMACZ s.r.o., STORA ENSOLIKO-S, a.s., STŘECHY 92, s.r.o., VVÚD, Praha, s.p., PALCO s.r.o., PEFC ČR, EASYBOARD s.r.o., AD Point, ALMMA s.r.o., OPTIMA HEATING s.r.o.

Záštitu převzali:

Asociace dodavatelů montovaných domů, Cech suché výstavby ČR, Česká rada pro šetrné budovy a Cech podlahářů ČR.

Celoživotní vzdělávání:

ČKAIT přidělil účastníkům 2 body, ČKA ohodnotila konferenci 3 body.

Mediální partneři:

Časopis STAVEBNICTVÍ, DŘEVAŘSKÝ MAGAZÍN, portál DŘEVOSTAVITEL a magazín PROFISportal.cz

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE DŘEVOSTAVBY V PRAXI 11 - 2017

Jedenáctý ročník stále populárnější odborné konference Dřevostavby v praxi hostil ve čtvrtek a pátek,
19. a 20. října 2017, již tradičně hotel Skalský dvůr na Vysočině.

Třebaže v nezvyklém termínu a za ještě nezvyklejších teplot babího léta, sešlo se na konferenci přes 300 účastníků sdílejících společné téma – dřevostavby. Ranní registrace proběhla v bleskovém tempu a kromě drobných pozorností v účastnických taškách letos všichni účastníci obdrželi zdarma sborník ve formě speciálního vydání tištěného magazínu homoPROFIS. Kompletní sborník je také volně dostupný na stránkách PROFISportal.cz, kde se budou postupně publikovat videa zaznamenaných přednášek.

Úvodní slovo tentokrát patřilo Jiřímu Provázkovi, který zde reprezentoval Generálního partnera, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divizi Rigips. Byl to právě on, kdo stál u zrodu této konference před jedenácti lety a v tomto duchu také pozdravil zaplňující se sál. Zahájení konference se bohužel nemohl zúčastnit Petr Kuklík z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Svou účast byl donucen nečekaně zrušit, díky narychlo svolanému jednání ve Stuttgartu, týkajícího se přípravy 2. Generace Eurokódů.

Program byl opět velmi nabitý. Po oba dny prováděla účastníky náročným programem půvabná Petra Pacáková, která pomohla vykouzlit neformální a přátelskou atmosféru a jejíž vtipné a trefné glosy zpestřily průběh celé akce. Jí i dvěma technikům u moderátorského stolku patří velké díky za hladký průběh hlavního programu.

První přednáškový blok se zaměřil na problematiku difuzně otevřených a uzavřených skladeb obvodového pláště. Tento blok otevřel svým krátkým výstupem hlavní organizátor akce, Standa Müller, který upozornil na to, že celá problematika je zbytečně nafouknutou bublinou a v konečném důsledku toto členění nikomu neprospívá. Zásadní je, aby byly stavby navrhovány a realizovány kvalitně.

Druhé téma zaměřené na zkušenosti ze stavební praxe otevřel Patrik Zamazal. Podělil se o své čerstvě nabité zážitky z letní cesty po Austrálii a pomohl všem uvědomit si, že inspiraci můžeme najít kdekoliv. Stačí se jen dívat.

Poslednímu bloku prvního dne dominovalo téma komfortního a úsporného bydlení, které navazovalo i ranním blokem druhého dne. Ve čtvrteční podvečer vystoupil Josef Chybík na téma „Interní prostředí v energeticky úsporných domech“, přesvědčil nás o tom, že bydlení v pasivním standardu dokáže splnit očekávání nejen mladé generace, ale také seniorů.

Poslednímu bloku prvního dne dominovalo téma komfortního a úsporného bydlení, které navazovalo i ranním blokem druhého dne. Ve čtvrteční podvečer vystoupil Josef Chybík na téma „Interní prostředí v energeticky úsporných domech“, přesvědčil nás o tom, že bydlení v pasivním standardu dokáže splnit očekávání nejen mladé generace, ale také seniorů.

Večerní program byl jako obvykle pestrý a každý z účastníků si našel to své. Klidnější povahy zaujalo vyprávění Rudolfa Krautschneidera z jeho plaveb po celém světě. Adrenalin naopak proudil při turnaji ve stolním fotbálku pro osm hráčů, kde osm týmů bojovalo o první cenu, únikovou hru, v hodnotě 1 500 Kč. Na prvním místě se nakonec umístil neporažený „Tým Rigips“, který se však velkoryse vzdal ocenění ve prospěch ostatních týmů. Zlaté medaile v podobě jedinečného piva z dílny Pivovar Matuška nakonec obdrželi všichni finalisté.

Novinkou večera byla virtuální realita, kterou dvěma stanovišti zajistila společnost VR SPACE. Účastníci si mohli vyzkoušet na vlastní kůži neuvěřitelně skutečnou simulaci pohybu v rodinných domech anebo v pozdějších hodinách svoji odvahu při chůzi na vrcholu mrakodrapu. Závěr patřil rytmu hudby, klasické tečce za společenským večerem.

Páteční ranní blok otevíral Tomáš Krupa zamyšlením nad smysluplností investic do energeticky pasivních domů. Na něj navázal zástupce Jakuba Hrbka ze Státního fondu životního prostředí ČR Martin Kotěra, který po své přednášce vedl workshop na stejné téma, a to „Nová zelená úsporám“.

Vliv zelených střech na provoz rodinných domů nám představil Karel Sedláček a pátý blok uzavřel neskutečně rychlý a věrohodný vizualizační program Lumion pod taktovkou Ondřeje Valacha.

Závěrečný, šestý blok se z části věnoval stavební praxi na různá témata jako například povlakové izolaci (Petr Lolek), řasám a plísním na ETICS (Martin Jirků) nebo bezpečným a funkčním komínům (Miroslav Drobník). Téma zaměřené na změny v požární bezpečnosti staveb dle ČSN 73 0810 a další legislativy přednesla svým osobitým způsobem Ivana Nohová, která první den konference vedla také vlastní workshop o kontrolách staveb a dokladu o stálosti vlastností stavebního výrobku. Konferenci uzavřel Lukáš Velebil s přednáškou Petra Kuklíka, který se bohužel nestihl ze Stuttgartu vrátit.

Organizátoři konference Dřevostavby v praxi jsou již známí neustálým rozvíjením celé akce, a proto jim velmi záleží na zpětné vazbě. Tomu odpovídalo i množství hodnotných cen, které si odneslo na čtyři desítky účastníků za slosované dotazníky spokojenosti.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na skvělém průběhu akce podíleli. Ať už to byli organizátoři, účastníci nebo partneři, všichni se postarali o to, aby tu byla pohoda a výborná atmosféra“, uzavřel hodnocení konference její organizátor a odborný garant, Standa Müller.

FAKTICKÉ ÚDAJE O KONFERENCI DŘEVOSTAVBY V PRAXI 11 (2017)

Účast:

313 registrovaných osob ubytovaných v celkem sedmi hotelích na Vysočině
33 partnerů, bez jejichž podpory by konference neproběhla:

Organizátor:

Stanislav Müller, DiS. a divize Rigips, SGCP CZ a.s.

Generální partner:

divize RIGIPS, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Hlavní partneři:

Divize ISOVER a Divize WEBER, SGCP CZ a.s., DÖRKEN s.r.o. a LUMIARTSOFT s.r.o.

Partneři:

BeA CS, s.r.o., CIKO s.r.o., Divize GLASSOLUTIONS, SGCP CZ a.s., IZOTEM s.r.o., LASSELSBERGER s.r.o., MAFELL a.g., MAPEI, s.r.o., SAPELI, a.s., STACHEMA CZ s.r.o., RUUKKI CZ s.r.o, WAFE s.r.o.

Vystavovatelé:

CIUR a.s., FESTOOL CZ s.r.o., GEFOS a.s., LEMIXPALCO s.r.o., PUIDUKODA CZ s.r.o., REGAZ, s.r.o., ROTHO BLAAS GmbH, SAKALSERAFIN CAMPESTRINI s. r. o., SEMACZ s.r.o., STORA ENSOSTŘECHY 92, s.r.o., TOMTON s.r.o., TOPWET s.r.o., SPACE s.r.o., VVÚD, Praha, s.p.

Záštitu převzali:

Asociace dodavatelů montovaných domů, Cech suché výstavby ČR, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a Profesní komora požární ochrany

Celoživotní vzdělávání:

ČKAIT přidělil účastníkům 2 body, ČKA ohodnotila konferenci 3 body!

Mediální partneři:

Časopis STAVEBNICTVÍ, magazín ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ BUDOVY a magazín PROFISportal.cz

Program konference:

33 přednášejících, 6 bloků, 28 přednášek, 9 workshopů